Ετικέτες Αστυνομική Επιχείρηση

Ετικέτα: Αστυνομική Επιχείρηση

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Μεσσηνίας, 15 συλλήψεις

Στο πλαίσιο πρόληψης και της αντιμετώπισης παραβατικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (4.12.2021) το πρωί, αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης, του Μελιγαλά και...

102 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση σε όλη την Πελοπόννησο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν δύο (102) άτομα, προσήχθησαν εκατόν τριάντα τρία (133) και έγινε έλεγχος σε...

Λακωνία: 21 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν δώδεκα (112) άτομα, προσήχθησαν εκατόν εξήντα τρία (163) και έγινε έλεγχος σε...

Εκτεταμένη επιχείρηση με δεκάδες συλλήψεις σε όλη την Πελοπόννησο

Τρίπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν τριάντα (130) άτομα, προσήχθησαν εκατόν πενήντα πέντε (155)...

Εκατόν πέντε συλλήψεις σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Πελοπόννησο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν πέντε (105) άτομα, προσήχθησαν εκατόν πενήντα (150) και έγινε έλεγχος σε χίλια...

Δύο συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί όπλων στον Δήμο Ευρώτα

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν ογδόντα τρία (83) άτομα, προσήχθησαν εκατόν είκοσι εννέα (129) και έγινε έλεγχος σε...

102 συλλήψεις σε όλη την Πελοπόννησο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν δύο (102) άτομα, προσήχθησαν εκατόν σαράντα τρία (143) και έγινε έλεγχος σε...

128 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν είκοσι οχτώ (128) άτομα, προσήχθησαν εκατόν εβδομήντα (170) και έγινε έλεγχος σε...

18 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα εννέα (59) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα εννέα (89) και έγινε έλεγχος σε χίλια...

17 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  Συνελήφθησαν πενήντα επτά (57) άτομα, προσήχθησαν εβδομήντα εννέα (79) και έγινε έλεγχος σε εννιακόσια...