Ετικέτες Αστυνομική Επιχείρηση

Ετικέτα: Αστυνομική Επιχείρηση

19 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν ογδόντα πέντε (85) άτομα, προσήχθησαν εκατόν είκοσι επτά (127) και έγινε έλεγχος σε...

19 συλλήψεις στη Λακωνία κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εβδομήντα τέσσερα (74) άτομα, προσήχθησαν εκατόν είκοσι τρία (123) και έγινε έλεγχος σε...

Αστυνομική επιχείρηση με 20 συλλήψεις στην Λακωνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εξήντα επτά (67) άτομα, προσήχθησαν εκατόν έντεκα (111) και έγινε έλεγχος σε εξακόσια...

14 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα εννέα (59) άτομα, προσήχθησαν ενενήντα πέντε (95) και έγινε έλεγχος σε επτακόσια...

16 συλλήψεις στη Λακωνία,εξιχνιάστηκε απάτη

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τετρακόσια είκοσι έξι (426) οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά διακόσιες δεκατρείς (213) παραβάσεις Εξιχνιάστηκαν, δύο περιπτώσεις απατών σε Αργολίδα και Λακωνία Κατασχέθηκαν, μεταξύ...

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Πελοπόννησο

Συνελήφθησαν εβδομήντα έξι (76) άτομα, προσήχθησαν εκατόν είκοσι οκτώ (128) και έγινε έλεγχος σε εννιακόσια τριάντα (930) Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επτακόσια δεκαεννέα (719) οχήματα,...

ΕΛ.ΑΣ: 17 συλλήψεις στη Λακωνία,εξιχνιάστηκε κλοπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα οκτώ (58) άτομα, προσήχθησαν εκατόν ένα (101) και έγινε έλεγχος σε...

Αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ευρείες Συνελήφθησαν ογδόντα εννέα (89) άτομα, προσήχθησαν εκατόν είκοσι έξι (126) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια εξήντα εννέα (869) Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εξακόσια εξήντα τέσσερα...