Ετικέτες Αστυνομική Επιχείρηση

Ετικέτα: Αστυνομική Επιχείρηση

Λακωνία: 3 συλλήψεις για ναρκωτικά σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα πέντε (55) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα επτά...

Aστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Πελοπόννησο

Συνελήφθησαν πενήντα (50) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα δύο (82) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια πενήντα (850)

Επιχείρηση της Αστυνομίας για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος-422 συλλήψεις

Ολοκληρώθηκε η έκτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη Υλοποιήθηκε με την...

14 συλλήψεις στη Λακωνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν σαράντα τέσσερα (44) άτομα, προσήχθησαν εκατόν ένα...

Λακωνία: 17 συλλήψεις σε μία ημέρα

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα οκτώ (58) άτομα, προσήχθησαν εκατόν τρία...

Μπαράζ συλλήψεων στην Πελοπόννησο

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εξήντα τρία (63) άτομα, προσήχθησαν ενενήντα εννέα...

Δεκάδες συλλήψεις στην Πελοπόννησο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα δύο (52) άτομα, προσήχθησαν εκατόν έντεκα...

18 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομικές επιχειρήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εξήντα πέντε...

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με δεκάδες συλλήψεις

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εβδομήντα ένα (71) άτομα, προσήχθησαν εκατόν τριάντα...

Μπαράζ συλλήψεων στη Λακωνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα έξι (56) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα οκτώ...