Ετικέτες Αστυνομική Επιχείρηση

Ετικέτα: Αστυνομική Επιχείρηση

18 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα εννέα (59) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα εννέα (89) και έγινε έλεγχος σε χίλια...

17 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  Συνελήφθησαν πενήντα επτά (57) άτομα, προσήχθησαν εβδομήντα εννέα (79) και έγινε έλεγχος σε εννιακόσια...

Σωρεία συλλήψεων στη Λακωνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα ένα (51) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα έξι...

18 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Τρίπολη, 13 Φεβρουαρίου 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕυρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μπαράζ συλλήψεων στην Πελοπόννησο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα επτά (57) άτομα, προσήχθησαν ενενήντα επτά...

18 συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις στη Λακωνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα πέντε (55) άτομα, προσήχθησαν εκατόν δύο...

Λακωνία: 3 συλλήψεις για ναρκωτικά σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα πέντε (55) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα επτά...

Aστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Πελοπόννησο

Συνελήφθησαν πενήντα (50) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα δύο (82) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια πενήντα (850)

Επιχείρηση της Αστυνομίας για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος-422 συλλήψεις

Ολοκληρώθηκε η έκτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη Υλοποιήθηκε με την...

14 συλλήψεις στη Λακωνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν σαράντα τέσσερα (44) άτομα, προσήχθησαν εκατόν ένα...