Ετικέτες Αστυνομικές Επιχειρήσεις

Ετικέτα: Αστυνομικές Επιχειρήσεις

Aστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την Πελοπόννησο,20 συλλήψεις στη Λακωνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εβδομήντα εννέα (79) άτομα, προσήχθησαν εκατόν είκοσι πέντε (125) και έγινε έλεγχος σε...

61 συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο

Συνελήφθησαν εξήντα ένα (61) άτομα, προσήχθησαν εκατόν δέκα (110) και έγινε έλεγχος σε εννιακόσια σαράντα οκτώ (948) Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επτακόσια δέκα (710) οχήματα,...

52 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Πελοπόννησο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα δύο (52) άτομα, προσήχθησαν εκατόν ένα (101) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια...

Λακωνία:Σωρεία συλλήψεων σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εβδομήντα τρία (73) άτομα, προσήχθησαν εκατόν οκτώ (108) και έγινε έλεγχος σε χίλια...

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την Πελοπόννησο

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εβδομήντα ένα (71) άτομα, προσήχθησαν ενενήντα δύο (92) και έγινε έλεγχος σε εξακόσια...

57 συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο

Τρίπολη, 23 Μαρτίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα επτά (57) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα έξι (86) και...

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσειςστην Περιφέρεια Πελοποννήσου-22 συλλήψεις στη Λακωνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εξήντα πέντε (65) άτομα, προσήχθησαν εκατόν πενήντα (150) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια...