Ετικέτες Αστυνομικές Επιχειρήσεις

Ετικέτα: Αστυνομικές Επιχειρήσεις

Λακωνία:Σωρεία συλλήψεων σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εβδομήντα τρία (73) άτομα, προσήχθησαν εκατόν οκτώ (108) και έγινε έλεγχος σε χίλια...

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την Πελοπόννησο

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εβδομήντα ένα (71) άτομα, προσήχθησαν ενενήντα δύο (92) και έγινε έλεγχος σε εξακόσια...

57 συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο

Τρίπολη, 23 Μαρτίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν πενήντα επτά (57) άτομα, προσήχθησαν ογδόντα έξι (86) και...

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσειςστην Περιφέρεια Πελοποννήσου-22 συλλήψεις στη Λακωνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εξήντα πέντε (65) άτομα, προσήχθησαν εκατόν πενήντα (150) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια...