Ετικέτες Αστυνομικές Επιχειρήσεις

Ετικέτα: Αστυνομικές Επιχειρήσεις

22 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν ογδόντα πέντε (85) άτομα, προσήχθησαν εκατόν δεκατέσσερα (114) και έγινε έλεγχος σε χίλια...

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Πελοπόννησο

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν δεκατέσσερα (114) άτομα, προσήχθησαν εκατόν ογδόντα έξι (186) και έγινε έλεγχος σε...

Μπαράζ συλλήψεων στην Λακωνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν τέσσερα (104) άτομα, προσήχθησαν εκατόν εξήντα δύο (162) και έγινε έλεγχος σε...

Σωρεία συλλήψεων στη Λακωνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν ενενήντα δύο (92) άτομα, προσήχθησαν εκατόν σαράντα δύο (142) και έγινε έλεγχος σε...

Aστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Κορινθίας και της Μεσσηνίας

Τρίπολη, 11 Δεκεμβρίου 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν τριάντα ένα άτομα Στόχος των επιχειρήσεων είναι η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και...

Δεκάδες συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν ενενήντα επτά (97) άτομα, προσήχθησαν εκατόν πενήντα έξι (156) και έγινε έλεγχος σε...

19 συλλήψεις στη Λακωνία σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν ενενήντα πέντε (95) άτομα, προσήχθησαν εκατόν σαράντα εννέα (149) και έγινε έλεγχος σε...

Μπαράζ συλλήψεων σε όλη την Πελοπόννησο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν ογδόντα (80) άτομα, προσήχθησαν εκατόν είκοσι πέντε (125) και έγινε έλεγχος σε...

107 συλλήψεις σε ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατόν επτά (107) άτομα, προσήχθησαν εκατόν πενήντα πέντε (155) και έγινε έλεγχος σε...

Δεκάδες συλλήψεις σε όλη την Πελοπόννησο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνελήφθησαν εκατό δεκατρία (113) άτομα, προσήχθησαν εκατόν εξήντα τέσσερα (164) και έγινε έλεγχος σε...