30.000.000€ για τις μικρές επιχειρήσεις που έπληξε ο Covid-19

0
550

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γύθειο  5 Οκτωβρίου 2020

Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου (Ε.Υ.ΔΕ.Π.) η Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υποβολή προτάσεων εκκινεί την 8η Οκτωβρίου και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου και ώρα 15:00. Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμία χρονική παράταση προκειμένου να καταστεί εφικτή η Ένταξη των Πράξεων μέχρι την 31/12/2020 που εκπνέει το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αυτής αρχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της (Ε.Υ.ΔΕ.Π.)  www.eydpelop.gr. και στις ιστοσελίδες των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

  • με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδος-Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122, Πάτρα. Τηλ. 261 062 2711, e-mail: diaxeiristiki1@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.diaxeiristiki.gr
  • Επιμελητήριο Λακωνίας: Ξανθάκη 3, Γύθειο, τηλ. 2733022279 εσωτ. 4, e-mail: lakonia@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.lakoniacci.gr
  • Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα, τηλ. 2721062200, e-mail:
  • messinia@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.messinianchamber.gr
  • Επιμελητήριο Κορινθίας: Ερμού 2, Κόρινθος, τηλ. 2741024464 (εσωτ. 924), e-mail: korinthos@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.korinthiacc.gr
  • Επιμελητήριο Αργολίδας: Κορίνθου 23, Άργος, τηλ. 2751067216 εσωτ. 5, E-mail: argolida@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.arcci.gr
  • Επιμελητήριο Αρκαδίας: 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη, τηλ. 2710227141 εσωτ. 7, e-mail: arcadia@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.arcadianet.gr
 Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος
  
  
 Ιωάννης Παναρίτης