15 μέτρα για την στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων

0
826


Η«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι μόνοι σχεδόν που έμειναν εκτός των μέτρων στήριξης από τις συνέπειες τουκορονοϊούείναι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες.Αυτοί δηλαδή που έχουν μείνει στην πρώτη γραμμή παραγωγής εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα για τη διατροφή των Ελλήνων, όταν οι χώρες δίπλα μας και όλης της Ευρώπης, κλείνουν τα σύνορά τους η μία μετά την άλλη.
Αλήθεια δεν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι – πτηνοτρόφοι της χώρας μας βρίσκονται ήδη σήμερα σε πολύ δύσκολη κατάσταση, λόγω της κατάρρευσης του εισοδήματός τους (μείωση τιμών παραγωγών – αύξηση κόστους παραγωγής);
Δεν αντιλαμβάνεται ότι εάν δεν παρθούν, έστω και τώρα αυτά τα ελάχιστα μέτρα ενίσχυσης και προστασίας χιλιάδες γεωργοί ,αλιείς ,και κτηνοτρόφοι – πτηνοτρόφοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την παραγωγή τους και το επάγγελμα τους και θα προστεθούν στις κάποιες χιλιάδες που ήδη έχουν εγκαταλείψει, με ότι αυτό συνεπάγεται για την διατροφική επάρκεια της χώρας μας σε βασικά προϊόντα διατροφής, την εγκατάλειψη της υπαίθρου, τις επιπτώσεις σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την γεωργία ,αλιεία και κτηνοτροφία- πτηνοτροφία (μεταποίηση, μεταφορές κ.α) αλλά και στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας;
Η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» τονίζει ότι για να μπορέσουν οι παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, να συνεχίσουν να παράγουν υπό αυτές τις αβέβαιες συγκυρίες, οφείλει η Πολιτεία να λάβει τώρα άμεσα μέτρα στήριξης της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων, καθώς και του εισοδήματος των παραγωγών.

 1. Κάλυψη του χαμένου εισοδήματος όσων πλήττονται σύμφωνα με τις δηλωθείσες καλλιέργειες.
 2. Να συμπεριληφθούν οι ΚΑΔ των αγροτών και κτηνοτρόφων στη λίστα με τους ΚΑΔ που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού και να τύχουν τα επιδόματα στήριξης.
 3. Να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την καταβολή στους παραγωγούς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) για προϊόντα που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα διάθεσης, λόγω των συνθηκών, τόσο φυτικής όσο και ζωικής παραγωγής.
 4. Στήριξη των κτηνοτρόφων. Εντατικοί και αυστηροί έλεγχοι στις εισαγωγές αμνοεριφίων από τρίτες χώρες ή από χώρες της Ε.Ε. .
 5. Κρατική μέριμνα για την απορρόφησηκαι διάθεση των αδιάθετων αγροτικών και κτηνοτροφικών προιόντωνσε στρατό, ευπαθείς ομάδες, άνεργους ,Ρομά και πρόσφυγες.
 6. Άτοκη χρηματοδότηση από τις τράπεζες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους σε προμήθειες αγροτικών εφοδίων.
 7. Κατάργηση του ΦΠΑ σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρους, ζωοτροφές.
 8. Αφορολόγητο πετρέλαιο κίνησης και μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και των παγίων.
 9. Στα αδρευτικά δίκτυα που έχουν την ευθύνη ΤΟΕΒ -ΓΟΕΒ να μειωθούν στο ήμισυ τα τέλη άρδευσης και να επιδοτηθούν από το κράτος οι εποπτεύοντες οργανισμοί για να καλύψουν τις ανάγκες τους και τις υποχρεώσεις τους.
 10. Ανάκληση της απόφασης για απαγόρευση συμμετοχής των παραγωγών σε λαϊκές αγορές της Αττικής και να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να συμμετέχουν και σε άλλες λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έκδοση αδειών με συνοπτικές διαδικασίες από τους Δήμους.Φυσικά με την αυστηρή τήρηση των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού.
 11. Να γίνει αναστολή πληρωμών, για ένα χρόνο, των οφειλών τους σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμείακαι να μεταφερθούν οι επιταγές και των πληττομένων αγροτών ψαράδων και κτηνοτροφων 75 ημέρες πίσω όπως έχει γίνει με τους άλλους κλάδους
 12. Αφορολόγητο πετρέλαιο κίνησης και αναστολή πληρωμής του αγροτικού ρεύματος , τουλάχιστον για 6 μήνες, καθώς αποτελεί σημαντικό κόστος της παραγωγικής διαδικασίας
  13.Ανάκληση αγωγών και κατασχέσεων λογαριασμών για χρέη προς τράπεζες και δημόσιο.
 13. Νομοθέτηση ακατάσχετου πρώτης κατοικίας και στάβλων των κτηνοπτηνοτρόφων.
 14. Αυστηρός ελεγχος των τιμών στον καταναλωτή ώστε να αποφευχθουν φαινόμενα αισχροκέρδειας

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ