Τι συμβαίνει στο έργο κατασκευής της νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα στη Σκάλα ;

0
28

Θέμα προς συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας την Δευτέρα 1.7.2024, με τίτλο: «Στάση πληρωμών – Διακοπή εργασιών για τα έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου»!

Αναφέρομαι στο πρόβλημα που υπάρχει στην χρηματοροή και στην καθυστέρηση πληρωμών έργων, τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και έχουν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα οι εργολάβοι, λόγω μη πληρωμής να ζητούν διακοπή των εργασιών, κάτι το οποίο εγκρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, γεγονός που καθιστά σε μεγάλη επισφάλεια την ολοκλήρωση τους και επιβαρύνει οικονομικά την Περιφέρεια.

Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και παρά τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί για την κανονική ροη των χρηματοδοτήσεων, το θέμα δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα.

Απεναντίας γίνεται εντονότερο με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι χρονικές παρατάσεις των έργων, εγκρίνοντας μάλιστα και αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα των εργολάβων.

Επειδή τα έργα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι πάρα πολλά, θα αναφέρω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα συγκεκριμένα έργα των Περιφερειακών Ενοτήτων, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα και την εξέλιξη των εργασιών καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η  Περιφερειακή Αρχή για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση τους (…).

Για την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λακωνίας

•  Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας.

Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 4.465.000€ (με ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων με κωδικό 2020ΕΠ52600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Το  έργο περιλαμβάνει την κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων και συγκεκριμένα την κατασκευή νέας γέφυρας μήκους 90 μέτρων στον ποταμό Ευρώτα και την συναρμογή της με το υφιστάμενο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 9.3.2023 μεταξύ της Περιφέρειας και της εργοληπτικής επιχείρησης.

Το έργο είχε προθεσμία εκτέλεσης 18 μήνες. Έχουν περάσει ήδη 15 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
•  Υπάρχει εκκρεμότητα οικονομική;
•  Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του;

Επειδή η αναφορά των ανωτέρω έργων είναι ενδεικτική, ποιο είναι το συνολικό ποσό  που απαιτείται για να εξοφληθούν οι  καθυστερημένες οφειλές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να ξεκινήσουν τα έργα είτε χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, είτε είναι ενταγμένα σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους;

*  Κωνσταντίνα Νικολάκου: Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου