Πραγματοποιήθηκε η τηλε-κατάρτιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

0
87

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γύθειο 6 Δεκεμβρίου 2023

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες από 17:30 έως και 20:30, πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τους οικονομικούς φορείς – επιχειρήσεις μέλη Επιμελητηρίων, όπου παρουσιάσθηκε:

η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ

η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, με προβολή κύριων σημείων όπως η εύρεση διαγωνισμών, υποβολή ερωτημάτων, εγχειρίδια χρήσης, συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κ.ά.

η διαδικασία υποβολής προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ με παράδειγμα σε πραγματικό χρόνο.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώθηκε από τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων – Δυτικής Ελλάδας και τον Σύλλογο Υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, σε συνεργασία και με την ευγενική συμμετοχή της κας Μαρίας Σταθογιάννη, Προϊσταμένης Τμήματος Υποστήριξης & Εκπαίδευσης Χρηστών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), στο πλαίσιο των κοινών δράσεων των τοπικών Επιμελητηρίων και του Συλλόγου Υπαλλήλων για στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων ήταν ΔΩΡΕΑΝ στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών των τοπικών Επιμελητηρίων.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 97 επιχειρήσεις και επιμελητηριακά στελέχη των Επιμελητηρίων Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κορίνθου, Λακωνίας, Λευκάδας, Μεσσηνίας και Πρεβέζης.