Περιβάλλον και σκουπίδια

0
781

ΣΠΑΡΤΗ ΠΟΛΗ – ΔΗΜΟΣ

Ένα από τα μεγάλα  προβλήματα της χώρας είναι η διαχείριση των απορριμμάτων κάτω από τον ορίζοντα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Παγκοσμίως αναφέρεται ως  ο μεγαλύτερος πόρος πλουτισμού. Θα επικεντρωθώ όμως στο δήμο μας ως κάτοικος και ενεργός πολίτης.

Σκουπίδια παντού, όπου δεν έπρεπε να υπάρχουν, στους δρόμους, στα οικόπεδα, στα χωράφια της περιφέρειας και στους δασικούς χώρους, που όχι μόνο μολύνουν το περιβάλλον με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η δημόσια υγεία αλλά καταστρέφουν και την αισθητική του χώρου.

Θα ξεκινήσω με την ατομική ευθύνη. Εγώ τα σκουπίδια μου στο γείτονα και ο γείτονας σε μένα. Τόσο δύσκολη είναι η κατανόηση αυτής της αδιέξοδης συμπεριφοράς; Θα  μου πείτε έχουμε έλλειψη κουλτούρας προς την διαχείριση των απορριμμάτων, δεν είναι όμως του παρόντος διότι δεν μπορούμε να έχουμε άμεση αντίδραση. Θα απαιτηθεί μια ολόκληρη γενιά με τις καλύτερες των προϋποθέσεων με πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις στο χώρο της παιδείας. Στο πρόβλημα αυτό απάντηση μπορεί να δώσει μόνο η δημοτική αρχή, που ως θεσμικός παράγοντας έχει την αρμοδιότητα να θέσει όρους και κανόνες στους πολίτες της για συμμόρφωση, για την σωστή διαχείριση  των απορριμμάτων τους  και την άμεση απομάκρυνση των σκουπιδιών, με την διάθεση του υπαλληλικού της προσωπικού και άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπολογίζω στην ευαισθησία της δημοτικής αρχής και αναμένω την άμεση αντίδραση για λύση του προβλήματος.

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ