Παράταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας έως τον Δεκέμβριο ζητά ο Παναρίτης

0
33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Γύθειο, 26 Ιουνίου 2024
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006 εσωτ. 6
Αρ. Πρωτ. 1860/Φ2702
e-mail : info@lakoniacci.gr

Website : www.lakoniacci.gr

Προς:
κα Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Εργασίας
Αθήνα

Κοιν.:
1.Βουλευτές Λακωνίας
2.ΚΕΕΕ/Επιμελητήρια της χώρας
3.ΜΜΕ

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας αιτούμαστε την παράταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας τουλάχιστον έως τις 31/12/2024 και λειτουργίας αυτού ως πιλοτικού, για τους εξής λόγους:
Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεν έχει δοκιμαστεί σε τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων επιχειρήσεων και εργαζομένων, οπότε απαιτείται η πιλοτική λειτουργία για τον έλεγχο της εισαγωγής τους.
Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου προχωρά σε κλάδους που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρώτον δεν έχουν την υποδομή να προσαρμοστούν άμεσα σε τέτοιου είδους αλλαγές και δεύτερον η ψηφιακή κάρτα αποτελεί νέα διαδικασία, απαιτεί τη διατήρηση των σχετικών αρχείων για πέντε χρόνια και άρα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος για την αγορά, χρήση και συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού και των ψηφιακών εφαρμογών.
Ο χρόνος που έχει δοθεί για την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις είναι ελάχιστος
Οι διαδικασίες διαβούλευσης που θα έπρεπε να έχουν γίνει για την εξέταση των προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων αποτελεσματικής εφαρμογής δεν έχουν πραγματοποιηθεί με επάρκεια.

Όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη θεσμοθέτηση της πιλοτικής λειτουργίας, ώστε να μπορέσουν να καταγραφούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες του συστήματος, να δοθούν στη συνέχεια οι απαραίτητες οδηγίες ώστε να οδηγηθούμε στην πιστή και χωρίς προβλήματα εφαρμογή. Τότε και μόνο τότε θα έχει λόγο η επιβολή προστίμων.
Με την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε το δίκαιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ