Ο νέος σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη στο επίκεντρο διαλόγου μεταξύ Φορέων & Υπουργείου Τουρισμού

0
492

Με πρωτοβουλία της ΠΟΞ και την ενεργό συμμετοχή του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.), των  Ενώσεων Ξενοδόχων Ορεινών Προορισμών της Πελοποννήσου και των Ενώσεων Ξενοδόχων από όλη την Ηπειρωτική Χώρα, πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μόλις πέντε ημερών από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2020 δύο συνεχόμενες τηλεδιασκέψεις μεταξύ των επαγγελματικών συλλογικών φορέων τουρισμού και της ηγεσίας  του Υπουργείου Τουρισμού .

Από πλευράς Υπουργείου Τουρισμού συμμετείχαν ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος Κόνσολας, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κ. Βίκυ Λοϊζου, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτριος Φραγκάκης καθώς και  σύμβουλοι αυτών, ενώ τον Τ.Ο.Π. και τις Ενώσεις Ξενοδόχων της ηπειρωτικής Ελλάδος εκπροσώπησαν οι Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. τους. 

Βασικά θέματα της ατζέντας αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, η αναγκαιότητα λήψης εμπροσθοβαρών μέτρων στήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας, ώστε να μην καταρρεύσει ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, που βρίσκεται πλέον σε καθεστώς οικονομικής «ασφυξίας» λόγω των μηδενικών τζίρων, ως  αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί από τον προηγούμενο Μάρτιο. Η εικόνα αυτή είναι μάλιστα ακόμα πιο δυσχερής για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ορεινούς προορισμούς, που σημειωτέο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων πραγματοποιούν σχεδόν το 70% του ετησίου τζίρου τους αλλά και για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας που από τον προηγούμενο Μάρτιο το μόνο που κάνουν είναι να συσσωρεύουν ζημίες λόγω των μηδενικών σχεδόν πληροτήτων.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι για πρώτη φορά ετέθησαν ζητήματα, επί της ουσίας,  προσανατολισμένα αποκλειστικά στην ηπειρωτική Ελλάδα, στους ορεινούς προορισμούς και στα outdoor activities και κοινή διαπίστωση όλων ήταν η αναγκαιότητα ανάπτυξης πολιτικών στήριξης και προώθησης του τουριστικού προϊόντος των απομονωμένων γεωγραφικά και τουριστικά προορισμών της χώρας μας, αλλά και ο σημαντικό ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν  αυτοί οι προορισμοί στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Εξετάστηκαν επίσης  η προοπτική  δημιουργίας σχολής «οδηγών βουνού» με ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο  με γνωστικά αντικείμενα που να συνδέονται με τις τοπικές ανάγκες, ο σχεδιασμός προβολής των ορεινών προορισμών σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό, η δημιουργία ενός εξειδικευμένου site με ειδικό domain την ηπειρωτική Ελλάδα (mainland Greece) που θα λειτουργεί μέσω του Visit Greece του EOT, o εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η διασύνδεσή του με τα προγράμματα δράσεων τουριστικής προβολής των Δήμων και Περιφερειών. Τέλος ειδικό αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε  ο σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού ανάπτυξης Περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (Destination Management-Marketing Organizations-DMMO’s), με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ν. 4674/2020 και την καθοριστική σημασία που θα έχουν οι Οργανισμοί αυτοί στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος των προορισμών αλλά και στην σύμπραξη μεταξύ φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μέσω συμφώνων ποιότητας ή μέσω clusters.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου κ. Κων/νου  Μαρινάκου «η πρωτοβουλία αυτή, εκ μέρους των συλλογικών τουριστικών φορέων μας, αποτελεί μια ξεχωριστή  πρωτοβουλία για τα τουριστικά  χρονικά της χώρας που στόχο έχει την τουριστική ενίσχυση της ηπειρωτικής χώρας και των ορεινών περιοχών, την άρση της μη ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και την μείωση της έντονης εποχικότητας. Ωστόσο η «επόμενη μέρα» δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Η επιστροφή σε μια κανονικότητα και στην κερδοφορία των σεζόν 2018, 2019 απαιτεί  μια πενταετία σκληρής δουλειάς και μεγάλης προσπάθειας. Το πλήγμα ήταν και παραμένει μεγάλο. Ειδικά για την «άλλη Ελλάδα»  των οκτώ Περιφερειών και των ορεινών προορισμών η επόμενη ημέρα, εφόσον επανακάμψει η τουριστική δραστηριότητα που πλήττεται σφόδρα για μια φορά ακόμα από το δεύτερο κύμα της πανδημίας, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την ύπαρξη ενός  εθνικού  στρατηγικού σχεδιασμού, δομημένου και επικεντρωμένου αποκλειστικά στην ηπειρωτική Ελλάδα και τους ορεινούς προορισμούς, ώστε να χτιστεί ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό προϊόν που θα εντάξει δυναμικά την ηπειρωτική χώρα στον εθνικό και διεθνή  τουριστικό χάρτη. Παράλληλα δε, θα πρέπει να ληφθούν γενναία μέτρα χρηματοδότησης και επιδοτήσεων, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών των επιχειρήσεων των ορεινών προορισμών, αναβάθμιση των υποδομών μέσω ενός διαρκούς προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κ.α. Τέλος ένα πάγιο αίτημά μας υψίστης σημασίας για το τουριστικό μέλλον των περιφερειών, αποτελούσε ανέκαθεν η δημιουργία Περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (Destination Management-Marketing Organizations-DMMO’s) και ως προς αυτό το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση, πλην όμως, για να μπορέσει να είναι και αποτελεσματικό θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του, που θα επιτρέπει μέσω σύμπραξης (με εταιρική μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εναλλακτικά μη κυβερνητικής οργάνωσης) την ισότιμη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής επιχορήγησης, όπως άλλωστε συναντάται στις ανεπτυγμένες τουριστικά χώρες. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο κάθε DMΜO σε περιφερειακό επίπεδο θα αποτελέσει έναν αποτελεσματικό αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής και της προώθησης του προορισμού στον οποίο θα δραστηριοποιείται».

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι μέχρι σήμερα συναντήσεις αποτελούν την απαρχή ενός ανοικτού διαλόγου μεταξύ των επαγγελματικών φορέων τουρισμού και του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και των συναρμόδιων Υπουργείων και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις αρχές Ιανουαρίου  με την Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης κα Βίκυ Λοϊζου, προκειμένου να συζητηθούν  θέματα ενίσχυσης της τουριστικής δραστηριότητας μέσω  προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ανάλογων χρηματοδοτικών εργαλείων.