Καταγγελία από την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Λακωνίας

0
645Την Τρίτη 8/9, μεσημβρινές ώρες στάλθηκε στις υπηρεσίες του Σώματος η υπ΄ αριθμ. 4235Φ.702.18/08-09-2020 διαταγή του ΕΣΚΕΔΙΚ δυνάμει της υπ΄αριθμ. 37019/24-06-2020 διαταγής κου Αρχηγού ΠΣ, προκειμένου να τεθούν σε γενική και μερική επιφυλακή έξι ΠΕΠΥΔ ανά την επικράτεια και εννέα ΔΙΠΥΝ ομοίως. Η ανωτέρω διαταγή του κου Αρχηγού εκδόθηκε βάση των διαλαμβανομένων στο άρθρο 6 του Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» καθώς επίσης και του άρθρου 24 του ΠΔ210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Σας γνωρίζουμε πως ουδέποτε έως σήμερα έχει εκδοθεί καμία εφαρμοστική διάταξη που να διευκρινίζει τα οριζόμενα στο άνω άρθρο 6 του Ν. 46662/2020 και κατ΄εξουσιοδότηση αυτού όπως η Διοίκηση όφειλε.

Αντί αυτού και λίγη ώρα μετά από την προαναφερθείσα διαταγή του ΕΣΚΕΔΙΚ, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Π.Ε. Λακωνίας διατάχθηκαν για ακόμη μια φορά κατόπιν προφορικής εντολής του ΠΕΚΕ ΠΕΛ/ΣΟΥ και με άνωθεν εντολή όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να σταλθούν πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό στην Νήσο Κυθήρων έπειτα από έγγραφο του Αντιδημάρχου Κυθήρων προς την Π.Υ. Γυθείου, όπως συνάδελφοι μας ενημέρωσαν. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το ΠΣ μια προφορική εντολή κατέχει βαρύτητα ίδια με έγγραφη όταν και εφόσον ακολουθήσει αυτή. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε και εγγράφως όπως και προφορικά έχουμε επισημάνει πως οφείλετε ανυπερθέτως να εκδώσετε έγγραφη εντολή προκειμένου στους συναδέλφους που θα κληθούν να μεταβούν στη Νήσο Κυθήρων να εκδοθούν σχετικά φύλλα πορείας καθώς επίσης και διαταγές πορείας για τα οχήματα, προκειμένου να δικαιωθούν τα ανάλογα αφενός και αφετέρου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τους κατά την μετάβαση, διαμονή και επιστροφή τους.

Επίσης γνωρίζετε πως η Π.Ε. Λακωνίας με βάση τον ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας για την Τετάρτη 09/09/2020 βρίσκετε σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου με δείκτη 4 και με επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν την δημιουργία πεζοπόρου τμήματος στην Π.Ε. από συναδέλφους που υπηρετούν στις τέσσερις υπηρεσίες αυτού (Σπάρτη, Γύθειο, Μολάοι, Αρεόπολη).

Κατόπιν των προαναφερθέντων, σας γνωρίζουμε πως η Νήσος Κυθήρων δια μέσω του Π.Κ. Κυθήρων αύριο 09/09/2020 διαθέτει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα εννέα πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερα από όμορες υπηρεσίες της Λακωνίας και Αρκαδίας σχεδόν όσα ολόκληρη η Π.Ε. Λακωνίας αποτελούμενη από τέσσερις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Θεωρούμε πως πολιτικές σκοπιμότητες και παρεμβάσεις αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όλα τα επίπεδα διοίκησης για κανέναν λόγο δεν συνάδουν με την επιχειρησιακή ετοιμότητα που οφείλει να έχει το Π.Σ. νια το καλό του κοινωνικού συνόλου πόσο μάλλον νια την πυρόπληκτη Λακωνία.

Τέλος, σας καλούμε να ανακαλέσετε ή να εκδώσετε σχετική έγγραφη διαταγή που να ορίζει όλα τα ανωτέρω και επιπροσθέτως να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αντικατασταθούν τα οχήματα και το προσωπικό που θα μεταβεί στα Κύθηρα, ειδάλλως θα είστε ηθικά υπόλογοι τόσο στους συναδέλφους της Λακωνίας που καθημερινά δίνουν την μάχη με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης, όπως αυτό διαπιστώθηκε και στις πυρκαγιές των προηγουμένων ημερών, όσο και στους πολίτες του πολύπαθου τόπου μας.

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ Διαχείρισης Κρίσεων
2. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
4. Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
5. Επιτελάρχη πυροσβεστικού Σώματος
6. Δκτη ΕΣΚΕΔΙΚ
7. Συντονιστή Επιχειρήσεων (έδρα Πάτρα)
8. Δκτη ΠΕΠΥ Δ Πελ/σου
9. Δκτη ΔΙΠΥΝ Λακωνίας
10. Δκτες Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Π.Ε. Λακωνίας
11. Βουλευτές Νομού Λακωνίας
12. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας
13. Δήμαρχοι Π.Ε. Λακωνίας.
14. Δήμαρχος Κυθήρων

Κοινοποίηση:
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης (με την παράκληση για ενημέρωση και αξιολόγηση).
2. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
3. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 
Για την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Λακωνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δαμηλάκος Τζανέτος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μέμιτσας Νικόλαος