Ερωτήσεις Σακοράφα για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών από τον καύσωνα και την δακοκτονία

0
607

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ
Αντιπρόεδρος της Βουλής
Βουλευτής Β3΄ Νότιος Τομέας Αθηνών – ΜέΡΑ 25

αρ.πρωτ. 8616/29-7-20
Αθήνα 28 Ιουλίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: 1) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη,
2) Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Θέμα: Ανάγκη Πραγματικής Υλοποίησης Προγράμματος Δακοκτονίας..
……….………………………………………………………………….………………………………………..
Όπως είναι γνωστό, η ελαιοπαραγωγή της Πελοποννήσου καταστράφηκε από τη δακοπροσβολή και τις μυκητολογικές ασθένειες το 2016 και το 2018, ενώ της Κρήτης το 2019.
Η πρόσφατη κατανομή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που προσδιορίστηκε στο περυσινό ύψος των 4.285.000 ευρώ, είναι εντελώς ανεπαρκής, ακόμα και για την υλοποίηση των στοιχειωδώς αναγκαίων τεσσάρων (4) ψεκασμών σε όλες τις Π.Ε.
Εξάλλου, σε αυτές τις συνθήκες, δεν είναι εφικτή η έγκαιρη σύναψη των αντιστοίχων συμβάσεων έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στον αναγκαίο χρόνο, μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη..
Πρόσθετη κρίσιμη παράμετρος είναι και η μείωση των γεωπόνων δακοκτονίας (κατά ποσοστό σχεδόν 50% σε σχέση με το 2010), όπως και ο περιορισμός του αριθμού των παγίδων (επίσης 50% σε σχέση με το 2010).
Με βάση τα υπαρκτά σήμερα δεδομένα, δεν είναι υλοποιήσιμη η εφαρμογή πλήρους προγράμματος δακοκτονίας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, που επιβάλλουν εφαρμογή 5 ή 6 ψεκασμών.
Για την πραγματική – και όχι προσχηματική – αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτούνται τουλάχιστον :
α) Αύξηση της χρηματοδότησης από το ανεπαρκές ύψος του 2019 σε ποσό τουλάχιστον 5.500.000 ευρώ, για την υλοποίηση (έστω) 4 ψεκασμών σε όλες τις Π.Ε. αλλά και την κάλυψη των λειτουργιών του προγράμματος.
β) Ο διπλασιασμός των γεωπόνων δακοκτονίας, με άμεση εκκίνηση και επίσπευση της διαδικασίας των αναγκαίων προσλήψεων, για να καλυφθεί η στελέχωση του 2010 και να γίνεται επαρκής έλεγχος και σωστή εκτέλεση του προγράμματος.
γ) Η εξασφάλιση της δυνατότητας των γεωπόνων για πραγματική εκτέλεση του έργου τους και με τις αναγκαίες μετακινήσεις για υλοποίηση των αναγκαίων ελέγχων.
δ) Να ανανεωθεί / αναβιώσει η ισχύς του άρθρο 44 του Ν. 4325/2015 και για το τρέχον έτος και για τα επόμενα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση προσυμβατικών εργασιών. Είναι κρίσιμο, όταν οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουνίου (ημερομηνία έναρξης της δακοκτονίας), η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, να μπορεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση του έργου στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Το αντίστοιχο κόστος, για το διάστημα μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορεί να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί νόμιμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρμόδιος Περιφερειάρχης βεβαιώσει την εκτέλεση της υπηρεσίας και εφόσον το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης.
Επειδή η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίσει άμεσα και ουσιαστικά το πρόβλημα.
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση, ώστε :
1.Να εξασφαλιστεί συμπλήρωση της χρηματοδότησης του προγράμματος δακοκτονίας, ύψους 1.200.000 ευρώ , για την υλοποίηση (έστω) 4 ψεκασμών σε όλες τις Π.Ε. αλλά και την κάλυψη όλων των λειτουργιών του προγράμματος.
2.Να επαναφερθεί άμεσα η αναγκαία εφαρμογή της διάταξης το άρθρου 44 του Ν. 43252015, για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών και πριν την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Και
3.Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός γεωπόνων δακοκτονίας για τον επαρκή έλεγχο και την πλήρη εκτέλεση του προγράμματος.

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σοφία Σακοράφα

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς : Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη.
Θέμα : Ανάγκη Άμεσης Αποζημίωσης των Ελαιοπαραγωγών λόγω Καύσωνα.
………………………………………………………………………………………………………………

Ο πρωτοφανής καύσωνας, τον περασμένο Μάιο, προξένησε πολύ μεγάλη ζημιά στο νέο καρπό και στην καρπόδεση των ελαιοδένδρων σε όλη τη Πελοπόννησο, και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία και Λακωνία. Πρόκειται για εξαιρετικό φαινόμενο, με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία των τελευταίων 150 ετών, αφού σημειώθηκαν – και μάλιστα εκτός καλοκαιριού – θερμοκρασίες πάνω από  40 βαθμούς Κελσίου .
Οι ελαιοπαραγωγοί  υπέστησαν    πολύ μεγάλη ζημία από το παραπάνω φαινόμενο και, συνεπώς, υπάρχει ανάγκη αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
Η συγκυρία αυτή σωρεύεται στην ήδη δυσμενή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί τα τελευταία χρόνια, με τη δραστική συρρίκνωση του εισοδήματός τους, λόγω και της πτώσης της τιμής του ελαιολάδου. Έχουν, επίσης, πρόσθετη απώλεια και  εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης της δακοκτονίας.
Εκτός αυτών, η διαδικασία των ΠΣΕΑ για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών είναι και χρονοβόρα και επισφαλής. Υπάρχει ανάγκη άμεσης αναμόρφωσης, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, του παρωχημένου και ελλιπούς κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει ζημιές από φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και να αποζημιώνονται πλήρως και εγκαίρως οι πληγέντες παραγωγοί.
Επειδή είναι απολύτως επιτακτική η ανάγκη καταβολής των συγκεκριμένων αποζημιώσεων προς τους ελαιοπαραγωγούς..
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την πλήρη αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών από τον ΕΛΓΑ, προς αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν από τον φετινό εαρινό καύσωνα ;
2.Υπάρχει πρόθεση για την άμεση αναγκαία τροποποίηση του απαρχαιωμένου και ελλιπούς κανονισμού του ΕΛΓΑ, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, για να καλύπτονται οι ζημιές από καιρικά φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή ;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σοφία Σακοράφα