Ενημέρωση ζημιωθέντων παραγωγών σχετικά με την πυρκαγιά της 20ής Ιουνίου 2024 στις Δ.Κ. Μεταμόρφωσης & Συκέας

0
34

Ενημερώνουμε τους πληγέντες παραγωγούς ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τον ΕΛΓΑ και η ζημιά από πυρκαγιά έχει ήδη αναγγελθεί στο σύστημα του Οργανισμού.

Διευκρινίζεται πως η ζημιά δεν καλύπτεται από τον ΕΛ.Γ.Α.,  αλλά από το πρόγραμμα Κ.Ο.Ε. (Κρατικών Οικονομικών ενισχύσεων),  για το οποίο υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ενίσχυσης, όπως συνολική έκταση της ζημιάς, εμφάνιση γεωργικού εισοδήματος, κλπ.

Ειδικά οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα (ζωοοτροφές, κλπ) και πάγιο κεφάλαιο (λάστιχα άρδευσης, αγωγοί, κλπ) , θα πρέπει να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ ώστε να προγραμματιστεί η αρχική αποτίμηση της ζημιάς.

Οι υπόλοιποι ζημιωθέντες παραγωγοί δεν απαιτείται στην παρούσα φάση να κάνουν κάποια ενέργεια και θα αναμείνουν μέχρι την έγκριση (ή μη) του προγράμματος για τις περαιτέρω ενέργειές τους, για τις οποίες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση

Αρμόδιοι ανταποκριτές: Λάγγης Ιωάννης (Δ.Κ. Μεταμόρφωσης) τηλ. 2732360511, Πριφτάκης Αναστάσιος (Δ.Κ. Συκέας) τηλ. 2732360531.