Δήμος Ανατολικής Μάνης: Πρόταση για ένταξη εορτασμού «Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

0
101

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης σε συνεργασία με την κοινωνία της Μάνης προτίθεται να υποβάλλει πρόταση εγγραφής του εορτασμού «Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Η επέτειος διαφυλάττει τη μνήμη της κήρυξης του απελευθερωτικού Αγώνα ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γεγονός που έλαβε χώρα στην Αρεόπολη, σημερινή ιστορική έδρα του Δήμου. Ο εορτασμός γίνεται κάθε χρόνο από το 1961, περιλαμβάνοντας πολυήμερες εκδηλώσεις με κορύφωση την 17η Μαρτίου.
Το αρχικό στάδιο για την ένταξη της πρότασης προέβλεπε την κατάθεσή της στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακολούθησε η πρόκριση αυτής στο Β’ Στάδιο, καθώς κρίθηκε ότι συνάδει κατ’ αρχήν με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και την εφαρμογή της στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο του Β’ Σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει τη δημόσια διαβούλευση και τη συμπλήρωση του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης καλεί κάθε φορέα, οργάνωση πολιτών ή μεμονωμένο πρόσωπο να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του και να συμβάλει στην προσπάθεια με κάποιον/κάποιους από τους εξής τρόπους:

Α) Επικοινωνώντας με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης (Κα Δρακουλάκου Ελένη τηλ. επικ. 2733360308, 6946558500 email: edrakoulakou@1315.syzefxis.gov.gr και dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr) προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις του για σύνταξη του Δελτίου.

Β) Υπογράφοντας την ακόλουθη επιστολή υποστήριξης:

Επιστολή υποστήριξης για την εγγραφή του «Εορτασμού της Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη»
στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Ο πολιτιστικός πλούτος της Μάνης -υλικός και άυλος- αποτυπώνει σημαντικούς σταθμούς της μακραίωνης ιστορίας της χερσονήσου και αποτελεί τον κύριο παράγοντα στη διαμόρφωση αυτής της ιδιαίτερης και χαρακτηριστικής ταυτότητας των ανθρώπων της. Η θέση της χερσονήσου ως ναυτικό σταυροδρόμι της Μεσογείου, το άνυδρο και τραχύ περιβάλλον που κατοικήθηκε από τους πρώτους ανθρώπους της γης, η ανυπότακτη φύση της και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στην απελευθέρωση του ελληνικού έθνους, καθόρισαν την εξέλιξη και την ανάπτυξη του πολιτισμού μας μέχρι σήμερα.
Πέρα από τους εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, ο πολιτιστικός χάρτης της Μάνης περιλαμβάνει πλειάδα εθίμων, πρακτικών και παραδόσεων που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά και συνδέονται άμεσα με τον κύκλο ζωής των Μανιατών. Από την επεξεργασία της πέτρας, την καλλιέργεια της γης, τη μουσική, τον χορό αλλά και το αίσθημα της φιλοπατρίας, της γενναιότητας, του ασύγκριτου ηρωισμού και της ομόνοιας, της αυτοθυσίας και της ενότητας. Αυτές οι άυλες εκφράσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μάνης αποτελούν τη ζωτική πηγή της ταυτότητας της και είναι βαθιά ριζωμένες στην ιστορία της.
Ο «Εορτασμός της Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη» λειτουργεί στο πέρασμα του χρόνου ως τεκμήριο εθνικής αυτογνωσίας, στη βάση της οποίας οικοδομείται η συλλογική μας μνήμη. Ζώσες παραδόσεις που διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της ιστορικής μνήμης και το αίσθημα σύνδεσης με το παρελθόν και το μέλλον. Αξίες που μεταβιβάζονται στους νέους, αναπροσαρμόζονται και γεννούν καινούργια νοήματα για τις κοινότητες, για να προσθέσουν με τη σειρά τους στην ιστορία «τη δική τους εκδοχή» για το μέλλον. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και τεχνολογικά εξελισσόμενο περιβάλλον, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της διάσωσης, διάδοσης, αξιοποίησης και βιώσιμης διαχείρισης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και της κοινωνίας μας. Καλούμαστε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορική μας μνήμη, την ταυτότητά μας και τον τρόπο που κατορθώσαμε να επιβιώνουμε ανά τους αιώνες.
Με την πεποίθηση ότι ο «Εορτασμός της Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη» δεν αποτελεί απλώς «ιστορικοποίηση» του παρελθόντος αλλά -σηκώνοντας το ζυγό της επιβίωσης ανά τους αιώνες- νοηματοδοτεί την ύπαρξη της κοινωνίας της Μάνης και της Ελλάδας όπως την γνωρίζουμε σήμερα, εξελίσσεται αέναα προσδίδοντας αξία στη ζωή των νέων της κοινότητας, μεταφέρει μνήμες, μηνύματα, ιδανικά και παράγει νέα γνώση διαπλάθοντας το γίγνεσθαι των πολιτών της, προτείνουμε την εγγραφή του «Εορτασμού της Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Για τους προαναφερθέντες λόγους, υπογράφοντας την παρούσα επιστολή δηλώνω την υποστήριξή μου στην υποψηφιότητα εγγραφής του «Εορτασμού της Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και το χαρακτηρισμό του ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που χρήζει προστασίας καθώς και στην ετήσια αναβίωσή του, μετά την εγγραφή του.
Ημερομηνία
…../…./2024
(Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα)
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Υπογραφή/ Σφραγίδα