Αντικατάσταση ταμειακών μηχανών και ηλεκτρονική τιμολόγηση: Προθεσμίες και πρόστιμα

0
630

Υποχρέωση αντικατάστασης ταμειακών μηχανών και εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης-διασύνδεση ταμειακών με ΤΑΧΙΣ

Μέχρι  31 Οκτωβρίου οι επιχειρηματίες οφείλουν να αναβαθμίσουν ή να αντικαταστήσουν (όποιες δέχονται αναβάθμιση) τις ταμειακές μηχανές για να μπορούν να συνδεθούν OnLine με την ΑΑΔΕ. (Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να δείτε τα μοντέλα ταμειακών μηχανών που αποσύρονται).

Αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου σε κάθε φορολογικό έλεγχο θα βρεθούν από την 1η Νοεμβρίου, όσοι επαγγελματίες δεν προβούν στην παραπάνω διαδικασία.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα που δεν θα λειτουργήσουν το 2020 (π.χ. σε τουριστικές περιοχές), και ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία είναι υποχρεωμένες και αυτές να δηλώσουν την παύση των ΦΗΜ έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Στις αποδείξεις που θα εκδίδονται πλέον θα είναι τυπωμένοι οι QR Codes, που θα επιτρέπουν τον έλεγχο τόσο από εφοριακούς, όσο και από πελάτες μέσω του TAXIS net.

Η διασύνδεση των ταμειακών σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις του υπουργείου θα γίνει από την 01/01/2021.

Από τη 1η Οκτωβρίου 2020 είναι ανοιχτή η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών βιβλίων my-data για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδονται από αυτή την ημερομηνία και μετά.

 Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών εσόδων όλου του 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου για το έτος αυτό.

Η ψηφιακή διαβίβαση όλων των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ καλούν όλες τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά στο τρίμηνο της πιλοτικής λειτουργίας, ώστε να προετοιμαστούν για την παραγωγική περίοδο και να συμβάλουν με γόνιμες παρατηρήσεις στη βελτίωση της πλατφόρμας myDATA. Περισσότερες πληροφορίες εδώ