Ετικέτες Τουριστική πειτροπή

Ετικέτα: Τουριστική πειτροπή

Προτάσεις τουριστικών φορέων της Περιφέρειας για την βελτίωση των υγειονομικών...

Τις προτάσεις της για βελτιωτικές παρεμβάσεις στα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση την εμπειρία της περυσινής τουριστικής περιόδου, κατέθεσε η γνωμοδοτική επιτροπή...