Ετικέτες Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ετικέτα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Πέτυχε τους στόχους το Πλαίσιο Επίδοσης του Π.Α.A 2014-2020 ισχυρίζεται το...

Tο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 πέτυχε τους στόχους του Πλαισίου Επίδοσης της Ε.Ε. με τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία εφαρμογής του Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε...