Ετικέτες ΠΕΔ Πελοποννήσου

Ετικέτα: ΠΕΔ Πελοποννήσου

Γιατί βιάζεται ο κ. Νίκας να κλείσει την “Πελοπόννησος Α.Ε”;

Με την από 21-12-2020 επιστολή μας διατυπώσαμε την πάγια θέση μας ότι η συνέχιση της λειτουργίας της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» είναι επιβεβλημένη, για...

Η ΠΕΔ Πελοποννήσου για τις εξελίξεις στην “Πελοπόννησος Α.Ε”

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19-11-2020 η διακοπείσα Γ.Σ. της «Πελοπόννησος Α.Ε.» προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις με βάση τις θέσεις της ΠΕΔ και του...