Ετικέτες Εγγραφές μαθητών

Ετικέτα: Εγγραφές μαθητών

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Φ.Ε.Κ. 109/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ....