Ετικέτες Ανάπλαση

Ετικέτα: Ανάπλαση

Απέρριψε την προσφυγή την προσφυγή φορέων για την ανάπλαση της Παλαιολόγου...

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, (Αριθμ.Πρωτ.: 7430 15/02/21), απέρριψε την «από 16-12-2020 προσφυγή των : α) Εμπορικού...