“Για τα απογευματινά χειρουργεία”

0
23

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (Τοποθέτησή μου στο ΔΣ του Νοσοκομείου Καλαμάτας)

 

Είμαι κατά της λειτουργίας απογευματινών -επί πληρωμή-χειρουργείων γιατί:

  1. Καταργείται με αυτό τον τρόπο η δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας από το δημόσιο σύστημα υγείας κατηγοριοποιώντας τους ασθενείς σε πατρίκιους των -επί πληρωμή- απογευματινών χειρουργείων και σε πληβείους των πρωινών δωρεάν χειρουργείων.
  2. Το Νοσοκομείο της Καλαμάτας είναι υποστελεχωμένο και δεν μπορεί να αντέξει και την απογευματινή λειτουργία τακτικών χειρουργείων γιατί κατά τη διάρκεια του απογεύματος θα πρέπει το Νοσοκομείο να είναι προσανατολισμένο στα έκτακτα χειρουργεία τα οποία καθημερινώς προκύπτουν (πχ τροχαία, τραυματισμοί, περιστατικά οξείας κοιλίας κλπ) λόγω καθημερινής 24ωρης εφημερίας.
  3. Υπάρχει δημοσιευμένη διεθνής μελέτη στο εξωτερικό σύμφωνα με την οποία η θνησιμότητα των απογευματινών τακτικών επεμβάσεων είναι αυξημένη σε σχέση με τις αντίστοιχες πρωινές ιδιαίτερα σε ορισμένες κατηγορίες αυτών λόγω πιθανώς της αυξημένης κούρασης του προσωπικού.
  4. Οι αποδοχές των ιατρών ΕΣΥ είναι απαράδεκτα χαμηλές. Η αύξηση του εισοδήματος των ιατρών θα πρέπει να προκύψει από την αύξηση των μισθών και της αποζημίωσης των εφημεριών και όχι από την υπερεργασία και εξουθένωση στην οποία εξωθούνται οι ιατροί μέσω των απογευματινών -επί πληρωμή -χειρουργείων.

 

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος»

Ιατρός Καρδιολόγος