Ἀνακοίνωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μάνης γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση χάριν τῶν πυρόπληκτων

0
182

Διεπιστώθηκε ὅτι πολλοί συνάνθρωποί μας ἀπό Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό  σέ ἐπικοινωνία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Μάνης ἐπιθυμοῦν νά συνδράμουν στήν ὅλη προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τήν στήριξη καί ἀνακούφιση τῶν δοκιμαζομένων πυροπλήκτων συνανθρώπων μας σέ πολλά χωριά.

Θερμότατα τούς εὐχαριστοῦμε γιά τήν καλή τους αὐτή καί θεάρεστη συμπαράσταση καί τούς πληροφοροῦμε ὅτι ὑπάρχει σχετικός τραπεζικός λογαριασμός ὑπέρ τῶν πυροπλήκτων, ὁ ὁποῖος καί εἶναι ὁ κάτωθι:

Ἐθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR3901103320000033229616959

Ἐννοεῖται ὅτι θά ἐκδοθεῖ καί ἡ νόμιμη ἀπόδειξη δωρεᾶς ἀναγραφομένου τῶν στοιχείων τοῦ καταθέτη – δωρητή, ὡς καί μετά τό πέρας τῆς ὅλης βοήθειας καί δράσης χάριν τῶν πυροπλήκτων, θά γίνει καί ἡ δημοσίευση τῆς διαχείρισης τῶν εἰσφορῶν.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ, κάθε ἄλλη συμπαράσταση (τρόφιμα κλπ) δέον ὅπως γίνεται συννενόηση μέ τόν ὑπεύθυνο τοῦ Φιλοπτώχου (τηλ. 27330 22214, ἐσωτ.:21).