26 C
New York
Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Κανονισμοί και Όροι Χρήσης

Με την επίσκεψή σας και χρήση των υπηρεσιών του ant1south.gr συμφωνείτε να δεσμευθείτε από τους ακόλουθους κανονισμούς και όρους χρήσης: O ant1south.gr μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προυποθέσεις χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, η συνεχής επίσκεψή σας στον ιστοχώρο αποτελεί και την συγκατάθεσή σας στην πιο τρέχουσα έκδοση των προϋποθέσεων και των όρων χρήσης.

Είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στον Ant1south.gr και όποιες συνέπειες μπορούν να προκύψουν από τη δημοσίευσή σας. Δεν επεξεργαζόμαστε τις καταχωρήσεις σας, εντούτοις διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε τις καταχωρήσεις που θεωρούμε ακατάλληλες.

Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή, αναδημοσίευση, διανομή, ηλεκτονική αποθήκευση, διαβίβαση ή άλλη εκμετάλλευση δημοσιευμένου υλικού από τον Ant1south.gr με εμπορικό σκοπό.

Αν δημοσιεύσετε στον Ant1south.gr καταχωρήσεις που περιέχουν ψευδή στοιχεία επικοινωνίας ή εμπλέκετε ένα τρίτο πρόσωπο διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και την διεύθυνση IP στο τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο, ή όποιο νομικό πρόσωπο τους αντιπροσωπεύει.

Προστασία

Τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτή την διαδικτυακή κοινότητα υπάρχουν με μοναδικό σκοπό τη διακίνηση πληροφοριών. Εφόσον έχει ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο προστασίας στην διάρκεια της προετοιμασίας της, ο Ant1south.gr δεν παρέχει κανένα είδος εγγύησης ή αντιπροσώπευσης σε θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την ακρίβεια του περιεχομένου στις σελίδες αυτές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανακριβείς.

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε καταχώρηση με παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ή άσεμνο περιεχόμενο, ή υλικό κάθε είδους που παραβιάζει ή φαλκιδεύει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό όποιες διαβιβάσεις αποτελούν ή ενισχύουν συμπεριφορές που αποτελούν εγκληματική ενέργεια, δίνουν αφορμή για πολιτική παρέμβαση ή παραβιάζουν κάθε εφαρμοσμένο νόμο.

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων ευθυνών που αφορούν ζημιές που έχουν προκληθεί από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προέρχονται ή σχετίζονται με την προβολή, χρήση ή παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή περιεχομένου της. Οι σελίδες που εμπεριέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι δυνατό να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Το περιεχόμενο των σελίδων αυτών αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάποιες χρονικές περιόδους μπορεί να είναι αναχρονισμένες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την συνεχή ενημέρωση των σελίδων ή για την μη επιτυχή ενημέρωση αυτών.

Ο Ant1south.gr παρέχει συνδέσεις και υποδείξεις σε ιστοχώρους στο διαδίκτυο που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. Αυτοί οι ιστοχώροι δεν ελέγχονται από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους (συμπεριλαμβανομένου της ακρίβειας, νομιμότητας και ευγένειας) κάθε παραπεμπόμενου ιστοχώρου. Σας παρέχουμε τις συνδέσεις αυτές για τη δική σας πληροφόρηση και ευκολία και η συμπερίληψη κάθε παραπομπής δεν προϋποθέτει την έγκριση του site από τον Ant1south.gr. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση των παραπεμπόμενων ιστοχώρων με τα πνευματικά τους δικαιώματα.
ο Ant1south.gr δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή δεν θα εμπεριέχει λάθη ή θα διορθώσει σφάλματα που τυχόν υπάρχουν. Επίσης όπως είναι ευνόητο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να δικαιολογήσουμε αρχεία που διαβιβάζονται από την ιστοσελίδα μας και εμπεριέχουν ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον υπολογιστή σας. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου και προστασίας για όλα τα αρχεία καθώς και για την ασφαλή αποθήκευσή τους.

Ως προϋπόθεση για την χρήση του ιστοχώρου συμφωνείτε ότι δεν θα:

Δημοσιεύσετε ή θα διαβιβάσετε παράνομη, απειλιτική, καταχρηστική, συκοφαντική, άσεμνη ή προσβλητική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό κάθε διαβίβαση που μπορεί να αποτελέσει εγκληματική ενέργεια, ή δίνει αφορμή για πολιτική παρέμβαση ή παραβιάζει κάθε εφαρμοσμένο νόμο.

Δημοσιεύσετε ή θα διαβιβάσετε υλικό κάθε είδους που παραβιάζει ή φαλκιδεύει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου συμπεριλμβανομένου υλικού που μπορεί να παραβιάσει πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα οποιοδήποτε άλλο νομικό δικαίωμα κτήσης χωρίς την απόκτηση άδειας από το δικαιούχο.

Δημοσιεύσετε ή θα διαβιβάσετε υλικό κάθε είδους που εμπεριέχει ιό ή άλλο επιζήμιο στοιχείο.

Εγκαταστήσετε οποιοδήποτε αρχείο από οποιονδήποτε άλλο χρήστη το οποίο γνωρίζετε ή είστε υποχρεωμένοι να γνωρίζετε, ότι δεν μπορεί να διαβιβαστεί νομίμως με συγκεκριμένο τρόπο.