Τριχείλης: Ενημέρωση σχετικά με την αγορά της Οικίας Ρίτσου

0
220

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και η δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας αγορά της οικίας Γιάννη Ρίτσου.

Ενδιαφέρον έχει ότι αν και οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν 23  εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία 18 συμβούλων, διότι αποχώρησαν οι κ.κ. Μαστορόπουλος, Παναρίτης, Καλογράνης, Μαυρομμάτης και Βλάχου κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και δεν ψήφισαν την πρόταση αγοράς. Για την απευθείας αγορά ακινήτων απαιτούνται τουλάχιστον τα 2/3 ήτοι 18 σύμβουλοι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ