Πεντάωρη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Σπάρτης την Πέμπτη

0
663

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Πέμπτη  

15/10/2020   από ώρα 07:00 έως 12:00 στις κάτωθι περιοχές:

Κάτω Μαγούλα, Περιοχή Νοσοκομείου ,Περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα  και από Ορθ.Αρτέμιδος μέχρι Αντιπροσωπεία Ανδριόπουλου 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του Κοινού για την παραπάνω διακοπή.