Τα θέματα στο Δ.Σ του Δήμου Σπάρτης

0
590

 Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης (ισόγειο βιβλιοθήκης),  την  13-07-2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:15, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και της με αριθ.πρωτ.33282/εγκ.163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ενημέρωση για το σχέδιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στον Ταΰγετο

Εισηγητές:  κ.Αθανάσιος Μιχελόγγονας, κ.Νικόλαος Μηλιάκος

2ο Ανέγερση 6ου Δημοτικού Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης (σχετικό αίτημα επιτροπής κατοίκων Νέου Κόσμου – Ψυχικού Σπάρτης) – Τροποποίηση ή μη της αριθ.29/19-02-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγήτριες:  κ.Γεωργία Ζαχαράκη, κ.Ελένη Δαράκη

3ο Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Εισηγητής:  κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

4ο Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης», λόγω ανεξαρτητοποιήσεως Δημοτικού Συμβούλου 

Εισηγητής:  κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

 

5ο Περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου για προσωρινή εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης Μυστρά

Εισηγήτρια:  κ.Γεωργία Δεδεδήμου

6ο  Περί συνέχισης λειτουργίας του γραφείου στη Μαγούλα Δ.Ε.Μυστρά (αίτημα παράταξης ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ)

Εισηγητής:  κ. Χρήστος Μπουγάδης

7ο Περί έγκρισης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου ΣΠΑΡΤΗΣ και του συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Εισηγήτρια:  κ.Γεωργία Ζαχαράκη

      Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Στη συνεδρίαση παρακαλούνται να παρευρίσκονται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών. 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                   Σπυρίδων Μοιράγιας

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1.Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
2.Αντιπεριφερειάρχη Περιφερ.Ενότητος Λακωνίας 
3.Γενική Γραμματέα Δήμου Σπάρτης 
4.Νομική Υπηρεσία 
5.Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων 
6.Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 
7.Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
8.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
9.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
10.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος 
11.Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 
12.κ.κ. Βουλευτές Νομού 
13.Εφορεία  Αρχαιοτήτων Ν.Λακωνίας 
14.Επιμελητήριο Λακωνίας 
15.Δικηγορικό Σύλλογο 
16.Ιατρικό Σύλλογο 
17.Οδοντιατρικό Σύλλογο 
18.ΤΕΕ  Ν.Ε. Λακωνίας 
19.Σύλλογο Μηχανικών Ελευθ.Επαγγελμ.Ν.Λακωνίας 
20.Εμπορικό Σύλλογο 
21.Σύλλογο Γεωπόνων 
22.Σύλλογο  Εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σεως  
23.Oμοσπονδία Επαγ.Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Λακωνίας 
24.Σύλλογο Ιδιοκτητών Μαζικής Εστίασης Σπάρτης 
25.Σύλλογο Ξενοδόχων Ν. Λακωνίας 
26.Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν.Λακωνίας 
27.Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας «Χείλων ο Λακεδαιμόνιος» 
28.11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελ/σου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
29.κ.κ.Προέδρους Ν. Π. του Δήμου 
30.Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ  Ν.Λακωνίας 
31.ΚΤΕΛ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ  Α.Ε. 
32.Εκπροσώπους Πολιτικών Κομμάτων 
33.Τοπικές εφημερίδες, Ρ/Σ και Τ/V 
34.Ενδιαφερόμενους