Ταξί Λακωνίας: “Αποκατάσταση πληρωμών”

0
295

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ
Υπηρεσίες Ταξί
Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η.: 135328499000 • ΑΦΜ: 800092844 – Δ.Ο.Υ.: Σπάρτης
Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 • Τηλ.: 6945784876
E-mail: syn.taxi.gytheio@gmail.com

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών
Αρ. ΓΕΜΗ: 131947139000 • ΑΦΜ: 997893816 – Δ.Ο.Υ.: Σπάρτης
Σπάρτη: Λυκούργου 61 Τ.Κ. 23100
Τηλ.: 6937 134229, 698 7525348
Fax: 2731 500501 • E-mail:koinopraxiataxi.sparti@gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ «Η ΕΛΙΑ»
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΦΜ: 997259368 • Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 135700739000
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλ.: 6944 866370 • E-mail: makok1987@gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Ο ΕΥΡΩΤΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΚΑΛΑ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 23051
ΑΦΜ: 997259356 • Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 135457539000
τηλ.: 6944 837684 • E-mail: eurotastaxi@gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Άλικα Ανατολικής Μάνης Λακωνίας 23062
ΑΦΜ: 997893890 • Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 131975239000
Τηλ.: 6945558019 • E-mail: pertos.morfiris@yahoo.gr

Ως εντόνως και δημοσίως διαμαρτυρόμενοι στο πρόσφατο παρελθόν, οφείλουμε σήμερα να ενημερώσουμε ότι οι υπάλληλοι του αρμόδιου Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι των ενταλμάτων για την πληρωμή των προμηθευτών υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά το τελευταίο διάστημα έχουν ενσκήψει και επιλύουν προβλήματα που είχαν σωρευτεί από τον παρελθόν.
Την 18η Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων μας με τη νέα αναπληρώτρια προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Πουλόπουλου Αγγελική καθώς και με τον νέο αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης κ. Καλόθεο Ιωάννη.
Και οι δυο υπάλληλοι μάς διαβεβαίωσαν ότι φιλοδοξούσαν και στόχευαν, εμπόδια, τυχόν γραφειοκρατικές εμμονές και αγκυλώσεις του παρελθόντος που εμπόδιζαν την πληρωμή τιμολογίων επί προμηθειών και παρεχόμενων υπηρεσιών να ξεπεραστούν και κάθε τιμολόγιο που φτάνει στην Υπηρεσία, παρακολουθούμενο με όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να ενταλματοποιήται και να πληρώνεται το αντίστοιχο ποσό στον προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερών, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την ενσωματωθείσα στο ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκή νομοθεσία (παράγραφος Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13 – ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013).
Εν προκειμένω, στη πληρωμή της μεταφοράς μαθητών, τουλάχιστον στη Λακωνία, ως φαίνεται ο στόχος επετεύχθη, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των τιμολογίων Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2018 που οι Εταιρείες μας έχουμε παραδώσει στην Υπηρεσία έχουν ενταλματοποιηθεί και καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά εντός του προβλεπόμενου διαστήματος (30ημέρου).
Από τα προαναφερόμενα γεγονότα αποδεικνύεται με τον πιο περίτρανο τρόπο το δίκαιο των διαμαρτυριών μας για το γεγονός της -μέχρι πριν λίγους μήνες- απαράδεκτης καθυστέρησης και κωλυσιεργίας ορισμένων εκ των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πληρωμή των τιμολογίων-ενταλμάτων, καίτοι το Υπουργείο Εσωτερικών, ειδικά για τη μεταφορά των μαθητών, χρηματοδοτούσε εγκαίρως και επαρκώς την Περιφέρεια.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να επισημάνουμε την υπηρεσιακή ευσυνειδησία και επάρκεια των δυο προαναφερόμενων υπαλλήλων, καθώς φυσικά και όλων των άλλων εμπλεκόμενων υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι, -πολλές φορές και πέραν του ωραρίου- υπερβάλλουν εαυτούς τους για να εκτελέσουν το έργο τους. Βεβαιότατα, δεν θα υφίσταται αυτό το θετικό αποτέλεσμα στη Λακωνία, αν και οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Λακωνίας δεν εργάζονταν με την ίδια στόχευση, μεθοδικότητα και συντομία, κάτι που άλλωστε πράττουν αρκετά χρόνια.
Εν κατακλείδι, και εξ’ αυτής της θετικής έκβασης, ελπίζουμε και ευχόμαστε η αμεσότητα στον έλεγχο και στην πληρωμή των τιμολογίων να μην είναι μια πρόσκαιρη τακτική, αλλά να παγιωθεί και να γενικευτεί (αν ήδη δεν έχει συμβεί) σε κάθε είδους προμήθεια και παρεχόμενη υπηρεσία και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας.

19 Δεκεμβρίου 2018
Για το ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ
Ο Πρόεδρος
Ηλίας Καπετανάκος
Για την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ» Για την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ»
Ο Διαχειριστής/Εκπρόσωπος Ο Διαχειριστής/Εκπρόσωπος
Σωτήριος Ροϊνός Πέτρος Μορφίρης

Για την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΕΛΙΑ» Για την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Ο ΕΥΡΩΤΑΣ»
Ο Διαχειριστής/Εκπρόσωπος Ο Διαχειριστής/Εκπρόσωπος
Γεώργιος Κοκκίνης Ιωάννης Μαρτσούκος