Συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Λακωνίας με νέα έργα

0
171

Δημοπρατήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας σημαντικά έργα αποκατάστασης του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Λακωνίας. Συγκεκριμένα :
1. «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες της Εθνικής Οδού 86 Κροκεές- Μολάοι- Μονεμβάσια» προϋπολογισμού 1.400.000,00€.
2. «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου γεωγραφικής περιοχής Δήμου Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού 650.000,00€.
3. «Συντήρηση οχετών και τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων στο οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας» προϋπολογισμού 800.000,00€.
Τα έργα προβλέπουν να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάφορες θέσεις των παραπάνω οδών που έχουν υποστεί φθορές, βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος των οδών, καθώς και επισκευή – συντήρηση των τεχνικών έργων.
Με την ευκαιρία δημοπράτησης των έργων, ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης και η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Ντία Τζανετέα δήλωσαν ότι η συντήρηση του οδικού δικτύου της Λακωνίας είναι συνεχής και εξ αυτού του λόγου εντός το Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν και άλλες τρεις δημοπρασίες σημαντικών έργων για την περιοχή μας, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00€. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με προγραμματισμό και συγκεκριμένες δράσεις, εργάζεται συστηματικά στον τομέα βελτίωσης των υποδομών (οδικοί άξονες, λιμάνια, ιδιωτικές επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από τον αναπτυξιακό νόμο κ.λ.π) εξασφαλίζοντας χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ).

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη