Συνεδρίασε το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Μονεμβασίας

0
230

Την Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους, η προπαρασκευαστική σύγκληση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου του Δήμου Μονεμβασίας (ΣΤΟ) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε προεδρεύοντος του Δημάρχου Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη, με τη συμμετοχή των Αντιδημάρχων, του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λακωνίας, του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μονεμβασίας, του Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μολάων, ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Μολάων, ο Λιμενάρχης Νεάπολης, ο Δασάρχης Μολάων, η εκπρόσωπος του ΚΕΕΜ Σπάρτης και η εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης/Παράρτημα ΕΟΔ Λακωνίας.
Στη σύσκεψη έγινε εκτενής συζήτηση και ιεράρχηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου 2022 και αφορούν:
– την ολοκλήρωση των προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Μονεμβασίας,
– την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικών εκτάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων σύμφωνα με την υπ. αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη,
– την εκτέλεση έργων και εργασιών συντήρησης των αγροτικών και δασικών δρόμων,
– την συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ομάδων πυρασφάλειας των Κοινοτήτων και των σχεδίων εκκένωσης Κοινοτήτων και ιδρυμάτων,
– τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και οργάνων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών και
– την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) προς ενίσχυση της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ