Στη Βουλή φέρνει το Μέρα25 τις ζημιές στους ελαιώνες της Λακωνίας

0
180

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Ανάγκη καταγραφής της ζημιάς και στήριξης των ελαιοκαλλιεργητών της Λακωνίας»
Ο αγροτικός πληθυσμός της Λακωνίας και ειδικά οι καλλιεργητές ελιάς έχουν θορυβηθεί από τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στα μέσα Μαΐου, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.
Ταυτόχρονα ο ΕΛΓΑ διερευνά και μελετά την πιθανότητα αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς στην ηρτημένη εσοδεία, άρα στον καρπό και όχι στα άνθη, υλοποιώντας, παράλληλα, κάτι προγράμματα ΠΣΕΑ που αποσκοπούν στην κάλυψη άλλων αιτιών ζημίωσης του φυτικού κεφαλαίου.
Να σημειώσουμε πως η ελιά στη Λακωνία προχωρά σε καρπόδεση χρονικά εξελισσόμενη από τα νότια άκρα του Νομού προς Βορρά γι’ αυτό και θα πρέπει να διαπιστωθεί σε ποιο σημείο του νομού, από Νότο προς Βορρά, έχει δέσει ο καρπός άρα και τίθεται ζήτημα ζημιάς σε ηρτημένη εσοδεία και από ποιο σημείο και άνω έχει προκύψει ζημιά στο άνθος.
Σύμφωνα με δηλώσεις των ελαιοκαλλιεργητών, έχουν υποστεί καταστροφή σε ποσοστό 25-70%, ποσοστό που μπορεί να διαφέρει ακόμη και εντός της ίδιας καλλιέργειας.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο Υπουργός:
1.Ποιες πρωτοβουλίες εκτίμησης και αποζημίωσης της ζημιάς θα ληφθούν και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος;
2.Θα γίνουν βήματα ώστε με την άμεση ενεργοποίηση γεωπόνων να γίνεται εκτίμηση των ζημιών άρα και καταβολή αποζημιώσεων σε αγρότες που έχουν πληγεί από καιρικά φαινόμενα;
3.Θα ληφθούν πρωτοβουλίες για το πλαίσιο κάλυψης από τον ΕΛΓΑ με δεδομένο πως πλέον η κλιματική αλλαγή επιφέρει και θα επιφέρει μελλοντικά ζημιές στις καλλιέργειες των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας;
Η ερωτώσα βουλευτής

    Φωτεινή Μπακαδήμα