Στα τυφλά πηγαίνει η προκαταβολή της ενιαίας χωρίς διορθωτική

0
274

Με βάση τις δηλώσεις που έχουν γίνει και χωρίς να περαστούν οι διορθώσεις από την πλευρά των παραγωγών φαίνεται πως θα γίνει η πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης.

 

Αιτία, τα εξαιρετικά περιορισµένα χρονικά περιθώρια, µε τον µηχανογράφο να συνεχίζει εκβιαστικά να κρατά κλειστό το σύστηµα (τουλάχιστον µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές), που πέρυσι άνοιξε από τις 15 Σεπτεµβρίου για όποιους αγρότες και κτηνοτρόφους ήθελαν να προχωρήσουν σε διορθώσεις µε διοικητικές πράξεις.

Πάντως, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι από τις Πύλες, ακόµα και άµεσα να ανοίξει το σύστηµα, δεν προλαβαίνουν µε τίποτα να περαστούν οι διορθώσεις, που σηµαίνει ότι η προκαταβολή θα δοθεί χωρίς τις διοικητικές πράξεις και οι όποιες διορθώσεις θα γίνουν µετά, για να συµψηφιστούν στην εξόφληση τα Χριστούγεννα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών σε πρόσφατη συνάντηση µε Κρητικούς κτηνοτρόφους διαβεβαίωσε ότι «η προκαταβολή της ενιαίας (70% βασικής) είναι στο πλάνο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δοθεί µεταξύ 25-27 Οκτωβρίου και το αργότερο µέχρι τις 27 του µήνα». Μάλιστα, ο ίδιος -αρκετά αόριστα- έκανε λόγο και για την εξόφληση της ενιαίας, για την οποία είπε ότι «θα γίνει, όπως κάθε χρόνο προς το τέλος του έτους, κοντά στα Χριστούγεννα».

Μ’ αυτά κι αυτά, δείχνει να χάνεται η ευκαιρία που δίνει φέτος η Κοµισιόν για δυνατότητα καταβολής αυξηµένων άµεσων ενισχύσεων έως 70% από 50% που ισχύει κανονικά, από τις 16 Οκτωβρίου 2021, ενώ απίθανο προς ώρας µοιάζει και το ενδεχόµενο για πληρωµή στις 21 του µήνα, όπως έγινε πέρυσι, που είχε ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και αφορούσε συνολικό ποσό 696.596.038,36 ευρώ.

Σηµειωτέον, µε 3,5 εκατ. ευρώ έκλεισαν οι εκκρεµότητες από την ενιαία της περσινής χρονιάς, που αφορούσαν κυρίως καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) για τις αιτήσεις του 2020, ενώ πιστώθηκαν και 16.864.458,27 ευρώ για την «καθυστερηµένη» σχεδόν ένα µήνα επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου, «µε την πληρωµή αυτή, ο Οργανισµός ολοκληρώνει τις πληρωµές για τις αιτήσεις 2020, έχοντας καταβάλλει συνολικά περίπου 2 δισ. ευρώ».

Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για τη µεταβολή στοιχείων στο ΟΣ∆Ε του 2021

Εν τω µεταξύ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ µέσα στην εβδοµάδα εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία περιγράφεται η διαδικασία των διοικητικών πράξεων για τη διόρθωση προφανών σφαλµάτων της ενιαίας µετά την καταληκτική ηµεροµηνία τροποποίησής της, στην οποία βέβαια αναφέρεται ότι η έναρξη της υποβολής τους θα καθοριστεί µε νέα ανακοίνωση. Οι µεταβολές στις ΕΑΕ διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Μεταβολές α) στο πεδίο µε περιγραφή ΙΒΑΝ β) στο πεδίο µε περιγραφή ΑΦΜ γ) διαγραφή ΕΑΕ. Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στην εγκύκλιο.

Κατηγορία ΙΙ: Μεταβολές που δεν εµπίπτουν σε κανένα κανόνα ελέγχου. Γι’ αυτές ο χρήστης µεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και οριστικοποιεί χωρίς κανένα άλλο έλεγχο από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατηγορία ΙΙΙ: Μεταβολές που εµπίπτουν στους κανόνες ελέγχου που καθορίζονται στο σηµείο 3. Ο χρήστης µεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και υποβάλλει αίτηµα διοικητικής πράξης για να αξιολογηθούν και να εγκριθούν/απορριφθούν οι αιτούµενες µεταβολές και να οριστικοποιηθεί η ΕΑΕ.

Κατηγορία ΙV: Μη επιτρεπόµενες µεταβολές που εµπίπτουν στους κανόνες ελέγχου που καθορίζονται στην εγκύκλιο. Γι’ αυτές δεν γίνεται δεκτή η υποβολή αιτηµάτων διοικητικής πράξης.