Σπάρτη Μπροστά για κοπή δέντρων στο Πάρκο Γουδέ: ” Μήπως πρόκειται για προσχεδισμένο έγκλημα;”

0
64

22/1/2024

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΡΙΕΣ και ένα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ;

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17/1/2024 η παράταξή μας ΣΠΑΡΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της κοπής των ευκαλύπτων επί της ΕΟ Σπάρτης – Μυστρά ως κατεπείγον , διότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήσαμε σχετικά με το θέμα που αναστάτωσε την τοπική μας κοινωνία, θεωρούμε ότι έγιναν διαδικασίες πέρα από τις προβλεπόμενες διατάξεις των νόμων.
Επίσης , η δικαίωση του εργολάβου του έργου της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ στην περιοχή από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, στο οποίο είχε προσφύγει κατά της απόφασης έκπτωσής του, του επιτρέπει να συνεχίσει τις εργασίες κοπής και των υπόλοιπων δένδρων που προβλέπονται από την τεχνική έκθεση πρασίνου και έτσι τις επόμενες μέρες μπορεί να προχωρήσει στην κοπή επιπλέον δέκα μεγάλων δένδρων.

Η άρνηση όλων των άλλων παρατάξεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου να δεχθούν ως κατεπείγον το θέμα της εμπόδισης της κοπής των επιπλέον δένδρων και ιδιαίτερα η άρνηση να γίνουν συστάσεις και υποδείξεις στον εργολάβο να μην προχωρήσει σε άλλες εργασίες κοπής των υπολοίπων δένδρων και εκρίζωσης των ευκαλύπτων μέχρι να διερευνηθεί η νομιμότητα των διαδικασιών και η αναγκαιότητα της κοπής τους από την αρμόδια αρχή που σύμφωνα με τον νόμο είναι το Δασαρχείο Σπάρτης, μας εκπλήσσει και πραγματικά δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί οι συνάδελφοί μας στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνούνται να προλάβουμε μία ακόμα εγκληματική πράξη σε βάρος του υπέροχου αυτού τοπίου και μάλιστα την στιγμή που τα δένδρα – ούτε αυτά που κόπηκαν , ούτε όσα πρόκειται ακόμα να κοπούν- δεν εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης.
Οι ενστάσεις μας εστιάζονται στα εξής:
1. Η περιοχή όπου εκτελούνται οι εργασίες ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ και όπου υλοποιήθηκε η κοπή των μεγάλων δένδρων είναι χαρακτηρισμένη από το Σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστος χώρος και από το Ρυμοτομικό Σχέδιο ως Δημοτικό Πάρκο.

2. Με βάση τον χαρακτηρισμό της περιοχής θα έπρεπε να έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 998/1979, όπως συμπληρώθηκε από την &4 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003, που έχει ως εξής: « Η εκτέλεση κάθε είδους έργων στα πάρκα και άλση ενεργείται μετά από σχετική μελέτη, που εγκρίνεται από την αρμόδια δασική αρχή και με την εποπτεία της». Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η Τεχνική Έκθεση που εκπόνησε ο γεωπόνος του Δήμου Σπάρτης κ Μ. Αναστασιάδης για την κοπή των δένδρων στην παραπάνω ΕΟ, έπρεπε να έχει εγκριθεί και να εποπτεύεται ως προς την υλοποίησή της από το αρμόδιο Δασαρχείο και η κοπή των δένδρων να έχει γίνει υπό την εποπτεία της Δασικής υπηρεσίας..

Επομένως για την κοπή των δένδρων ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να κινηθεί η Δημοτική αρχή με τρόπο που απαγορεύει και προλαμβάνει την περαιτέρω αυθαιρεσία.

3. Εντελώς αυθαίρετα και χωρίς να αναφέρεται στην τεχνική έκθεση του γεωπόνου ποιος είναι αρμόδιος σύμφωνα με τον νόμο να αποφανθεί για την υγεία των δένδρων, χαρακτηρίστηκαν τα δένδρα που κόπηκαν ως μη υγιή, χωρίς επιστημονική ανάλυση ή έστω περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της υγείας τους. Το αντίθετο, δηλαδή ότι τα δένδρα ενδέχεται να είναι υγιή ή θεραπεύσιμα μπορεί να αποδειχθεί και θα πρέπει να εξεταστεί έστω και τώρα από τα κουφάρια τους.

4. Τα δένδρα που κόπηκαν ήταν περισσότερα από τα προβλεπόμενα από την μελέτη και κανείς δεν μας εξήγησε πώς συνέβη αυτό, ούτε πώς υπολείπεται η κοπή και άλλων ευκαλύπτων, με συνολικό αριθμό κοπέντων δέντρων που ξεπερνά τον προβλεπόμενο στη μελέτη αριθμό. Το συμπέρασμα είναι ότι ο εργολάβος κινήθηκε χωρίς επίβλεψη στην συγκεκριμένη περίπτωση και έκοψε οτιδήποτε τον εμπόδιζε να διευκολύνει τις εργασίες ανάπλασης.
Το πιο σημαντικό δε είναι πως η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων , με την οποία αποδέχεται την ένσταση του εργολάβου κατά της απόφασης έκπτωσής του από το παραπάνω έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, και η οποία στηρίχτηκε στην αιτιολογία του εργολάβου πως δεν είχε λάβει την άδεια κοπής στην πρώτη φάση καθώς, όπως ο ίδιος αναφέρει δεν είχε ενημέρωση από τον δήμο και γι’ αυτό δεν εκτελούσε, τότε, τις εργασίες ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ σύμφωνα με την σύμβασή του.
Επειδή , όμως άγνοια νόμου δεν μπορεί να επικαλείται ο οποιοσδήποτε πολίτης και μάλιστα οι εργολάβοι δημοσίων έργων , θα έπρεπε να γνωρίζει και ο εργολάβος και ιδιαίτερα το Τεχνικό Συμβούλιο και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι υπάρχει η Υπουργική Απόφαση οικ. 55174/2013 – ΦΕΚ 2605/Β/15-10-2013 του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ( https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/ya-oik-55174-2013.html), στην οποία ορίζεται η διαδικασία έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, όπως την επικαλείται ο εργολάβος στην ένστασή του.
Στο Άρθρο 1 της παραπάνω ΥΑ αναφέρεται ότι:
1. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον:
β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:
νί. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
Στην περίπτωση , λοιπόν, της κοπής των δένδρων ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ακριβώς διότι η περιοχή όπου ευρίσκονται τα δένδρα είναι ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ( χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος και μάλιστα ΠΑΡΚΟ).Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Εξάλλου λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που προκύπτουν ως προς την κοπή μεγάλων δένδρων και εν γένει δένδρων, εκδόθηκε η Εγκύκλιος 46794/4.12.2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ σχετικά με την Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης (https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/egkyklios-46794-4122015), στην οποία αναφέρεται:
«Με αφορµή πολλά ερωτήµατα άλλων υπηρεσιών σχετικά µε τη διαδικασία που ακολουθείται και τις άδειες / εγκρίσεις που απαιτούνται στην περίπτωση κοπής δένδρων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού όταν δεν αποτελεί συνοδευτική εργασία εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων διαµορφώσεων και επισηµαίνοντας:
1) Το αρθ. 3 παρ. 4 του ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α’/8-8-2014) και ισχύει, σύµφωνα με το οποίο «4.Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις. Στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας υπάγονται και τµήµατα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν µη δασική βλάστηση συνδέονται όµως οργανικά µε το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συµβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου», με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στην παρ. 6(ζ) του ιδίου άρθρου.»
Στην περίπτωσή μας η κοπή των δένδρων δεν αποτελεί συνοδευτική εργασία εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων διαµορφώσεων, αλλά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση πρέπει να κοπούν για πολλούς άλλους λόγους, τους οποίους ΜΟΝΟΝ Η ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ. Συγκεκριμένα η τεχνική έκθεση αναφέρει :
• Στον χώρο μεταξύ της Ε.Ο. και του πεζόδρομου υπάρχουν σήμερα αρκετά πολύ υψηλά δένδρα Ευκαλύπτου, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι είτε κακοσχηματισμένα είτε ακρωτηριασμένα και σε γενικές γραμμές ενέχουν ορισμένα στοιχεία επικινδυνότητας.
• Για κάθε υφιστάμενο δένδρο, αξιολογήθηκε η κατάσταση φυτοϋγείας και σταθερότητας και εκτιμήθηκε εάν πρέπει να παραμείνει ή αντίθετα εάν είναι δέον να αντικατασταθεί στα πλαίσια του έργου.
• Στην αντίθετη πλευρά του πεζόδρομου (την Βόρεια), όπου αυτός κινείται παράλληλα με το υδατόρευμα Κνακίωνα, υπάρχουν περιοχές με πλούσια παραρεμάτια βλάστηση, όπου φύονται και ορισμένα Πλατάνια τα οποία δείχνουν ενδείξεις ασθένειας
• Στα πλαίσια του Έργου, προβλέπεται η κοπή και καταστροφή επί τόπου, 5 δένδρων Πλατάνου που εμφανίζουν συμπτώματα της ασθένειας, ενώ προβλέπονται κλαδέματα ασφάλειας και εξυγείανσης για έξι ακόμα Πλατάνια που δεσπόζουν στη διαδρομή
• Επιπλέον, αξιολογήθηκαν οι υπάρχουσες 6 Μουριές που υπάρχουν στη διαδρομή και αξιολογήθηκε ότι μπορούν να παραμείνουν οι 2, για τις οποίες προβλέπεται κλάδεμα και καθαρισμός από Κισσό, ενώ απαιτείται να απομακρυνθούν οι τέσσερις που βρίσκονται σε κάκιστη κατάσταση φυτοϋγείας.
• Τέλος, θα απομακρυνθεί και το Κυπαρίσσι το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο σημείο διέλευσης των πεζών προς το Άλσος Γουδέ, το οποίο εμποδίζει την ορατότητα όσων θέλουν να περάσουν κάθετα την Εθνική Οδό.
Επομένως οι εργασίες κοπής των δένδρων δεν αποτελούν συνοδευτική εργασία εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων διαµορφώσεων, αλλά λόγοι κοπής είναι άσχετοι προς την ΑΝΑΠΛΑΣΗ και συσχετιζόμενοι με την φυτουγεία, η οποία βέβαια δεν αποδεικνύεται στην Τεχνική έκθεση. Γι’ αυτό η διαδικασία που θα έπρεπε και πρ΄πει και στην συνέχεια να ακολουθηθεί είναι η προβλεπόμενη στο αρθ. 3 παρ. 4 του ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του ν. 4280/2014
Σύμφωνα επίσης με το αρθρο 4 παρ. 2(η) του ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012)
2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα. Συγκεκριμένα :
η. Κοπή δένδρων (σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα) μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
Άρα η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας αφορά σε ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Οι παραπάνω λόγοι και η άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου να λύσουμε το θέμα με διαδικασίες συστάσεων , όπως ζητήσαμε , αποτρέποντας άλλες εγκληματικές ενέργειες , δεν μας αφήνει περιθώρια για τίποτε άλλο πλην της σχετικής αναφοράς μας στην Εισαγγελία.

Να τονίσουμε ότι , όπως λέχθηκε από τους αρμόδιους στο Δ.Σ. , ο ίδιος εργολάβος λαμβάνει οδηγίες και συστάσεις για τα σημεία που πρέπει να συνεχιστούν τα έργα στην Παλαιολόγου, ενώ αναμένει την τελική απόφαση περί έκπτωσης , ενέργεια που το δημοτικό συμβούλιο δεν επιθυμεί να πράξει , να κάνει δηλαδή συστάσεις στον εργολάβο να μην προχωρήσει σε περαιτέρω επεμβάσεις στα δένδρα της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ στην περιοχή Γουδέ! Τι συμβαίνει άραγε;.
Επίσης θα εξετάσουμε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία που μπορεί να αποτρέψει τον εργολάβο από την συνέχιση της εγκληματικής αυτής δράσης , αν ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίσουν και μετά την καταγγελία μας να αρνούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την νόμιμη εκτέλεση της εργολαβίας και για την πρόληψη τέτοιου είδους και μεγέθους εγκλημάτων.

Στόχος μας είναι να προστατευθεί το μοναδικής ομορφιάς τοπίο της περιοχής, αφού ο έλεγχος των καταγγελιών μας δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα στο έργο της ανάπλασης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΠΑΡΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Αναστασία Κανελλοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος
Μαρία Τσιρώνη, Δημοτική Σύμβουλος