Σημαντικά έργα προώθησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

0
506

Σειρά σημαντικών έργων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, υπό τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Χρήστο Λαμπρόπουλο.

Μεταξύ άλλων, η επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας για τα έργα α) συντήρησης τμημάτων της 19Α επαρχιακής οδού (Β΄ Φάση) στην Αργολίδα (προϋπολογισμός 1.000.000 ευρώ) και β) συντήρησης της 39 εθνικής οδού Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο κατά τμήματα (1.800.000 ευρώ), ενώ προέβη επίσης και στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού

διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου που αφορά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του εθνικού οδικού δικτύου στην Π.Ε. Μεσσηνίας (1.000.000 ευρώ).

Στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκαν επίσης τα πρακτικά των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και ανάδειξη μειοδοτών για τα έργα α) βελτίωσης και συντήρησης της 82ης εθνικής οδού, τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Πύλος (2.000.000 ευρώ) και β) συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Μεσσηνίας, τμήμα Καλαμάτα – Ασπρόχωμα (1.000.000 ευρώ).

Ακόμα, εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού κτηρίου Παλούμπα, του Δημαρχείου Τροπαίων, του ΚΕΠ Βαλτεσινίκου, των Πνευματικών Κέντρων Λαγκαδίων και Τροπαίων και των Δημοτικών Σχολείων Κοντοβάζαινας και Νεοχωρίου (500.000 ευρώ).

Η επιτροπή ενέκρινε, εξ άλλου, το πρακτικό δημοπρασίας (φάση β΄) ανάδειξης οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για το έργο συντήρηση και βελτίωση της εθνικής οδού Τρίπολης – Σπάρτης, αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας (400.000 ευρώ), ενώ αποδέχθηκε και χρηματοδότηση ύψους 650.00 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο που αφορά την εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.