Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Σπάρτης

0
46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σπάρτη 26 – 01 – 2024

Αριθ. Πρωτ.: οικ.1494

Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 85-87
231 00 – Σπάρτη
Τηλέφ.: 27310-81866 (εσωτ.103, 104)
E-mail: grammateia_ds@1504.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Κυρίες-Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.Δήμαρχο
κ.κ.Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

ΚΟΙΝ/ΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Πίνακας αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ. 3/2024)

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) στις 31 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1ο Παροχή εξουσιοδότησης στα άτομα που θα διενεργούν την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος
Εισηγ.: κ.Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος

2ο Ορισμός διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου που τηρούνται στην τράπεζα Eurobank
Εισηγ.: κ.Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος

3ο Ορισμός αιρετών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην εκ νέου συγκρότηση των επιτροπών καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου Σπάρτης, λόγω λήξης της θητείας.
Εισηγ.: κ.Θεοφάνης Λάζαρης

4ο Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 και του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027».
Εισηγ.: κ.Παναγιώτης Τριτάκης

5ο Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD Ανατολικής Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.
Εισηγ.: κ.Παναγιώτης Τριτάκης

6ο Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων ‘’Βιώσιμη Πόλη’’
Εισηγ.: κ.Στέφανος Βρεττάκος

7ο Περί αναπροσαρμογής  ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού /καθαριότητας για το οικ. έτος 2024
Εισηγ.: κ.Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος

8ο Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2024
Εισηγ.: κ.Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος

9ο Περί αναπροσαρμογής ή μη  τέλους ακίνητης περιουσίας για το οικ.έτος 2024
Εισηγ.: κ.Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος

10ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ημερήσιου  τέλους Λαϊκών αγορών για το έτος 2024
Εισηγ.: κ.Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος

11ο Περί αναπροσαρμογής ή μη  τελών κοινοχρήστων χώρων και πλατειών για το 2024
Εισηγ.: κ.Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος

12ο Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων κοιμητηρίων οικ. έτους 2024
Εισηγ.: κ.Χρήστος-Άγγελος Αντωνάκος

13ο Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης (εκπρόσωπος και αναπληρωτής) στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.
Εισηγ.: κ.Παναγιώτης Τριτάκης

14ο Έγκριση της υπ’ αριθ.2023-015 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία ατομικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Λυκούργου αριθ.104, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος της κας Τριτάκη Αναστασίας του Βασιλείου»
Εισηγ.: κ.Παναγιώτης Παυλής

15ο Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Σπάρτης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ Πελοποννήσου)
Εισηγ.: κ.Στέφανος Βρεττάκος

16ο Εκλογή εκπροσώπων Δήμου στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
Εισηγ.: κ.Στέφανος Βρεττάκος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στέφανος Βρεττάκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

2.
3.
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερ.Ενότητος Λακωνίας
Γενικό Γραμματέα Δήμου Σπάρτης

4.
Νομική Υπηρεσία

5.
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων

6.
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

7.
Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

8.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

9.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

10.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος

11.
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

12.
κ.κ. Βουλευτές Νομού

13.
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας

14.
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας

15.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν.Λακωνίας

16.
Επιμελητήριο Λακωνίας

17.
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Σπάρτης

18.
Δικηγορικό Σύλλογο

19.
Ιατρικό Σύλλογο

20.
Οδοντιατρικό Σύλλογο

21.
ΤΕΕ Ν.Ε. Λακωνίας

22.
Σύλλογο Μηχανικών Ελευθ.Επαγγελμ.Ν.Λακωνίας

23.
Εμπορικό Σύλλογο

24.
Σύλλογο Γεωπόνων

25.
Σύλλογο Εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σεως

26.
Oμοσπονδία Επαγ.Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Λακωνίας

27.
Σύλλογο Ιδιοκτητών Μαζικής Εστίασης Σπάρτης

28.
Σύλλογο Ξενοδόχων Ν. Λακωνίας

29.
Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν.Λακωνίας

30.
Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας «Χείλων ο Λακεδαιμόνιος»

31.
11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελ/σου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

32.
Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν.Λακωνίας

33.
ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.

34.
Εκπροσώπους Πολιτικών Κομμάτων

35.
Τοπικές εφημερίδες, Ρ/Σ και Τ/V