Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας

0
213

Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει τους Δημότες ότι ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018).
Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι
των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ). Έως τις 19 Μαρτίου 2019 μπορούν να υποβάλουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου Μονεμβασίας προκειμένου να πιστοποιηθούν, να ενταχθούν στο έργο και να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της δράσης αυτής, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, προσωρινοί αναμεταδότες επίγειου ψηφιακού σήματος να πάψουν την λειτουργία τους με πρωτοβουλία κεντρικών αρχών και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό ο Δήμος προτρέπει τους κατοίκους των οικισμών που εντάχθηκαν στο μέτρο, να ωφεληθούν ώστε να λύσουν οριστικά το πρόβλημα της πρόσβασης στο τηλεοπτικό σήμα.
Αφορά κατοίκους των παρακάτω οικισμών του Δήμου Μονεμβασίας.
Από τη Δ.Ε. Βοιών :
Άγιος Ελισσαίος Άγιος Μάμας Αδιάκοπος Βαρκό Βελανίδια Κάτω Καστανέα Κρυόβρυση Λίμνες Παναγία Παντάνασσα Παραδείσιον Πλατανιάς
Από τη Δ.Ε. Ζάρακα :
Αριάνα Κυπαρίσσιον Λογγάριον Μητρόπολις Ιατρείο
Από τη Δ.Ε. Μολάων :
Μεταμόρφωσις
Από τη Δ.Ε. Μονεμβασίας :
Αγία Παρασκευή Άγιος Δημήτριος Άγιος Στέφανος Καλύβαι Κληρονομαίικα Κρεμμύδι Νόμια Ξιφίας Παλιά Μονεμβασία Παναγίτσα Τέρια Τροχαλία
Στη Β φάση ο Δήμος Μονεμβασίας έχει αιτηθεί την ένταξη των οικισμών του Ιέρακα.
Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Εάν περισσότεροι δικαιούχοι διαμένουν μαζί, απαρτίζοντας ένα πολυπρόσωπο νοικοκυριό, ένας μόνο από αυτούς, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της παρεχόμενης δημόσιας επιχορήγησης για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του έργου στο συγκεκριμένο νοικοκυριό. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK»). Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων.
Μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των ΚΕΠ Δήμου Μονεμβασίας, πραγματοποιεί τον έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).