Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2023: στροφή προς τα ψηφιακά μέσα και τον εναλλακτικό τουρισμό

0
109

Με την συμμετοχή της ηγεσίας τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιφερειακών συμβούλων, εκπροσώπων των συλλογικών επαγγελματικών φορέων του τουρισμού και των επιμελητηρίων, διεξήχθησαν οι εργασίες της Επιτροπής Τουρισμού με κεντρικό θέμα το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2023. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης διατυπώθηκαν ουσιαστικές απόψεις από όλους τους συμμετέχοντες, με γνώμονα την διαμόρφωση ενός Προγράμματος Τουριστικής Προβολής αποτελεσματικού που να υπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους των εμπλεκόμενων με την τουριστική ανάπτυξη φορέων και επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου κ. Κων/νος Μαρινάκος στην τοποθέτησή του επεσήμανε ότι «έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια από τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού κα Άννα Καλογεροπούλου, ούτως ώστε, να υπάρξει μια όσο τον δυνατόν πιο στοχευμένη και ορθολογική διαχείριση των διαθεσίμων πόρων και την κατάρτιση ενός Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη προβολή του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που λαμβάνει υπόψη σε μεγάλο βαθμό τις κατατεθείσες προτάσεις του Οργανισμού μας και των υπολοίπων φορέων αλλά και τις νέες τάσεις που έχουν διαμορφωθεί στην μετά covid εποχή. Χαρακτηρίζεται από πληρότητα και ικανοποιητικό εύρος δραστηριοτήτων με κύριο προσανατολισμό τις εκδηλώσεις βιωματικού χαρακτήρα, την προώθηση του τουριστικού προϊόντος με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων, καναλιών και παραγωγής περιεχομένου αλλά και την συμπερίληψη εκθέσεων που να εστιάζουν στις ειδικές και θεματικές μορφές τουρισμού, δράσεις που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται, με βάση τις διεθνείς πρακτικές, ιδιαίτερα διεισδυτικές και περισσότερο αποτελεσματικές. Είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι με την τουριστική αναπτυξιακή διαδικασία φορείς να κρατηθούμε στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε της κρίσεις και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας»

Στα γενικότερα θέματα από όλους τους παρευρισκόμενους χαρακτηρίστηκε υψίστης σημασίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η διοργάνωση τον ερχόμενο Μάιο του TBEX Europe 2023 – Peloponnese, το μεγαλύτερου συνεδρίου και εκδήλωσης δικτύωσης για travel bloggers, δημοσιογράφους ταξιδιωτικού ρεπορτάζ, δημιουργούς περιεχομένου social media, ταξιδιωτικών εταιρειών και επαγγελματιών του κλάδου που με έδρα την Καλαμάτα, θα διαχυθεί σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου -και μέσω των travelmedia -στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.
Από την άλλη, έντονος προβληματισμός εκφράστηκε από τους επαγγελματικούς φορείς για το σημαντικό έλλειμα εργαζομένων και εξειδικευμένου προσωπικού που διαπιστώνεται στις υπηρεσίες φιλοξενίας, εστίασης αλλά κα σε πολλές συμπληρωματικές υπηρεσίες. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου κ. Κων/νος Μαρινάκος κατέθεσε πρόταση , η οποία και έγινε δεκτή από όλους τους παρευρισκόμενους, για την σύγκληση το αμεσότερο μιας διευρημένης σύσκεψης, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την κατάθεση προτάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τουρισμό με την συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Τουρισμού.