Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου εξασφαλίζει η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων

0
205

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υπογραφή των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε περιοχές του Ιονίου παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης την Τρίτη 9 Απριλίου 2019.
Η πρώτη σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε, αφορά στην παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, που ανήκει στην ΑΟΖ των Περιφερειών Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων.
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής των συμβάσεων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου συζήτησε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Σταθάκη τις εξελίξεις σε ότι αφορά το οικόπεδο με ονομασία «Δυτικά της Κρήτης» το οποίο ανήκει κατά 95 % στην ΑΟΖ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά 5 % στα Κύθηρα και την Περιφέρεια Αττικής.
«Οι αγώνες πολλών χρόνων δικαιώνουν τις προσπάθειές μας ώστε η Πελοπόννησος να αποτελέσει ένα μεγάλο κομμάτι στην εξέλιξη της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης και σημείωσε «πολύ σύντομα θα υπάρξει εξέλιξη για την εκμετάλλευση του οικοπέδου από δύο κοινοπραξίες μεγαθήρια, την ExxonMobil – Totalκαι τα Ελληνικά Πετρέλαια, με σημαντικές αντιπαροχές στην Πελοπόννησο, όπως επανειλημμένα έχω τονίσει. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αυτοχρηματοδοτήσουμε την αναπτυξιακή πορεία της Πελοποννήσου».

Ενημερωτικό σημείωμα για τη θαλάσσια περιοχή 10 (Κυπαρισσιακός – Ιόνιο)

Σύμβαση για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 10 Ιόνιο Πέλαγος .

07.14 – Υπουργική Απόφαση για το είδος της σύμβασης, «Σύμβαση Μίσθωσης»
07.14- Υπουργική Απόφαση «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας & εκμετάλλευσης ΥΑ στις τρεις χερσαίες περιοχές» η οποία έληγε στις 06.02.15
03.2015- Υπουργική Απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι τις 14.07.2015 (ΦΕΚ 704Β/24.04.15)
11.15: Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης
Διαδικασία αξιολόγησης
Άνοιγμα προσφορών
Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων
Παρουσιάσεις από τις εταιρείες των προγραμμάτων ερευνών τους.
Υπολογισμοί των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου (κυρίως των royalties)
Διαπραγματεύσεις για βελτίωση των προσφορών
Διαπραγμάτευση για τις συμβάσεις
Παράταση θητείας της Επιτροπής Αξιολόγησης των θαλάσσιων περιοχών μέχρι τα τέλη του 2017 για τις περιοχές 1 και 10
12.16: Υπουργική Απόφαση για ορισμό Επιλεγέντος Αιτούντος
Κάλυψη από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (ΚΥΑ 03/07/2017)
Έλεγχος της σύμβασης μίσθωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργού ΠΕΝ, της ΕΔΕΥ και των ΕΛΠΕ

Θα ακολουθήσει κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.

Ανάδοχος: ΕΛΠΕ Α.Ε. 100%

Στάδιο έρευνας: Διαρκεί 8 έτη με δυνατότητα παράτασης.

Το στάδιο αυτό διαιρείται σε διαδοχικές ερευνητικές φάσεις που ορίζονται για τη συμβατική περιοχή ως εξής:

Πρώτη φάση: 3 έτη
Δεύτερη φάση: 3 έτη
Τρίτη φάση: 2 έτη

Σημαντικές ερευνητικές εργασίες κατά φάση:

Α’ φάση:

Πρόσκτηση και επεξεργασία 1200 χλμ 2D σεισμικών δεδομένων. Επανεπεξεργασία 300 χλμ 2D υφιστάμενων δεδομένων.
Λοιπές γεωφυσικές έρευνες: μαγνητική και βαρυτική έρευνα
Γεωλογικές μελέτες και ανάλυση λεκάνης
Περιβαλλοντική Μελέτη Αρχικής Κατάστασης (Ι), Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης

Β’ φάση:

Πρόσκτηση και επεξεργασία 400 τχλμ ία 400 τχλμ 3D σεισμικών δεδομένων.
Πετροφυσική και Γεωφυσική ανάλυση.
Περιβαλλοντική μελέτη ΙΙ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Γ’ φάση:

Επανεκτίμηση σεισμικών δεδομένων
Επανεξέταση γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων
Περιβαλλοντική Μελέτη ΙΙΙ &Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ερευνητική γεώτρηση

Οικονομικό όφελος ελληνικού Δημοσίου

Κατά την έναρξη κάθε φάσης ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητικές επιστολές, όπως σε κάθε πιθανή παράταση.

Η έκταση της συμβατικής περιοχής περίπου 3.420,6χλμ2

Το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει:

Κατά τη φάση έρευνας:

000 € με την υπογραφή της σύμβασης (Signature Bonus)
Στρεμματικές αποζημιώσεις (surface fees) περίπου 2 εκατ. ευρώσυνολικά κατά τις τρεις φάσεις έρευνας (σε διάρκεια 8 ετών).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου/ΕΔΕΥ ΑΕ, για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των 80.000 ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί η έρευνα.

Κατά τη φάση εκμετάλλευσης:

Αποδίδονται στο Δημόσιο 1.000 ευρώ/τετρ. χλμ περιοχής εκμετάλλευσης ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου εκμετάλλευσης.
Καθ’ όλο το στάδιο εκμετάλλευσης αποδίδονται στο Δημόσιο μισθώματα (royalties)
Επιπλέον ποσά ανάλογα με την αθροιστική παραγωγή μετρούμενη σε βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (μπόνους παραγωγής).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου/ΕΔΕΥ, για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των 140.000 ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί η εκμετάλλευση.

Ενημερωτικό σημείωμα για τη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο
Σύμβαση για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο.
Πρόκειται για διαδικασία που κινήθηκε μετά από αίτημα των ενδιαφερόμενων τον Ιούνιο του 2017.
• 22.6.2017 – Υπουργική Απόφαση για την αποδοχή αίτησης
• 11.08.17- Υπουργική Απόφαση «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο)» (ΦΕΚ 2849Β)
• 21.08.17 – Υπουργική Απόφαση για το είδος της Σύμβασης, «Σύμβαση Μίσθωσης» (ΦΕΚ 2885Β)
• 2.12.2017: Δημοσίευση της πρόσκλησης του Διεθνούς διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• 09.03.18: Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης
• Διαδικασία αξιολόγησης
• 21.08.18: Υπουργική Απόφαση για ορισμό Επιλεγέντος Αιτούντος
• Κάλυψη από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ)
• Έλεγχος των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
• Υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργού ΠΕΝ και της ΕΔΕΥ
Θα ακολουθήσει κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή.

Ανάδοχος: ΕΛΠΕΑ.Ε (50%)– REPSOL EXPLORACION SA (50%)
Στάδιο έρευνας: Διαρκεί 8 έτη με δυνατότητα παράτασης.
Το στάδιο αυτό διαιρείται σε διαδοχικές ερευνητικές φάσεις που ορίζονται για τη συμβατική περιοχή ως εξής:
• Πρώτη φάση: 3 έτη
• Δεύτερη φάση: 2 έτη
• Τρίτη φάση: 2 έτη
Σημαντικές ερευνητικές εργασίες κατά φάση:
Α’ φάση:
• Πρόσκτηση 1600 χλμ. 2D σεισμικών δεδομένων.
• Επανεπεξεργασία 500 χλμ. 2D σεισμικών δεδομένων
• Λοιπές γεωφυσικές έρευνες
• Γεωλογικές εργασίες.
• Περιβαλλοντικές μελέτες
Β’ φάση:
• Σεισμική έρευνα 3D
• Γεωλογικές εργασίες.
• Περιβαλλοντικές μελέτες
Γ’ φάση:
• Γεωλογικές εργασίες.
• Περιβαλλοντικές μελέτες
• Ερευνητική γεώτρηση μέχρι το βάθος των 1.400 μ. κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας
Οικονομικό όφελος ελληνικού Δημοσίου
Κατά την έναρξη κάθε φάσης ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητικές επιστολές, όπως σε κάθε πιθανή παράταση.
Η έκταση της συμβατικής περιοχής περίπου 6.671,13χλμ2
Το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει:
Κατά τη φάση έρευνας:
• 500.000 ευρώ με την υπογραφή της σύμβασης (SignatureBonus)
• Στρεμματικές αποζημιώσεις (surfacefees) περίπου 850.000 ευρώ συνολικά κατά τις τρεις φάσεις έρευνας (σε διάρκεια 8 ετών).
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου (ΕΔΕΥ), για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των 100.000 ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί η έρευνα.
Κατά τη φάση εκμετάλλευσης:
1. Καθ’ όλο το στάδιο εκμετάλλευσης αποδίδονται στο Δημόσιο μισθώματα (royalties).
2. Καταβάλλονται 200 ευρώ/ τετρ. χλμ. της περιοχής εκμετάλλευσης ανά έτος.
3. Επιπλέον ποσά ανάλογα με την παραγωγή μετρούμενη σε βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (μπόνους παραγωγής).
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου/ΕΔΕΥ, για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των 140.000 ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί η εκμετάλλευση.