Προδημοσίευση της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

0
125

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση για την 3η
πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
Η προδημοσίευση περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία για το Υπομέτρο, τα
κριτήρια επιλεξιμότητας και τις βασικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την ένταξη
των ενδιαφερομένων σε αυτό.
Η προδημοσίευση του Υπομέτρου είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ
www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Γ. ΚΑΣΤΙΜΑΛΗΣ