Περιφερειακό σχέδιο για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή παρέδωσε στον περιφερειάρχη ο ακαδημαϊκός Χρ. Ζερεφός

0
214

Το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην κλιματική αλλαγή παρέδωσε στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, με τον οποίο συναντήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη, ο καθηγητής και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστος Ζερεφός.

Σημειώνεται ότι Χρ. Ζερεφός και η Ακαδημία Αθηνών έχουν αναλάβει την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προκειμένου να ακολουθηθούν τα επόμενα στάδια που ορίζει η νομοθεσία.

Το  περιφερειακό αυτό σχέδιο, πέρα από κανονιστική υποχρέωση, θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό των έργων και των παρεμβάσεων με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.