Παράταση Προθεσμίας Αντικατάστασης Παλαιών Εντύπων Αδειών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών με Άδειες Νέου Τύπου

0
114

1. Σας γνωρίζουμε ότι με (β) σχετική, παρατάθηκε έως 31-12-2021 η υποχρέωση κατόχων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους παλαιού τύπου (έντυπο) να τις αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου.

2. Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας στον αριθμό τηλεφώνου 27330 22262.
3. Παρακαλούμε για την ευρύτερη δημοσίευση των προεκτεθέντων από τα Μ.Μ.Ε. που διαθέτετε με σκοπό την ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερομένων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν απαιτηθεί.-

 
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης