Ο.Ε.Β.Ε.Λ: Ενημερωτικό για πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

0
123

Σπάρτη 23 Ιουνίου 2021

Ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων είχε συντελεστεί από τον περασμένο Απρίλιο με την καθιέρωση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, όπου, αυτό κατήργησε 25 πιστοποιητικά. Η λειτουργία του εν λόγω Πιστοποιητικού είναι για να βεβαιώνει και να πιστοποιεί τη φερεγγυότητα μιας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς, να καταθέτει αιτήσεις ενίσχυσης/επιχορήγησης (λ.χ. ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος), να μπορεί να λαμβάνει δάνεια, να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το Πιστοποιητικό αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα (δηλαδή πολίτες), όσο και νομικά πρόσωπα – και μάλιστα όχι μόνο εταιρείες, αλλά και συνεταιρισμούς και σωματεία.

Σήμερα συντελέστηκε ένα ακόμα σημαντικότατο βήμα, χτύπημα στη γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία των πολιτών, όπου, στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στα Πρωτοδικεία για τις απαιτούμενες διαδικασίες. Ειδικότερα, στη Λακωνία, οι αιτούντες το Πιστοποιητικό πολίτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων αναγκάζονταν να μετακινηθούν από το σημείο της κατοικίας/έδρας τους προκειμένου να διεκπεραιώσουν με τη φυσική παρουσία τους τη διαδικασία για τη λήψη του.

Από εχθές 22 Ιουνίου 2021, μέσω του -ενταγμένου στο gov.gr- συνδέσμου https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin και με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, κατέστη δυνατή για κάθε ενδιαφερόμενο -που είτε εκπροσωπώντας την ατομική επιχείρησή του είτε ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (εταιρείας, συνεταιρισμού, σωματείου)- η ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και η λήψη του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, χωρίς επίσκεψη σε Πρωτοδικείο ή σε ΚΕΠ.

Αυτή η δυνατότητα ήρθε στην κατάλληλη περίοδο, δεδομένου ότι όσες επιχειρήσεις έλαβαν έστω και μια εκ των επιστρεπτέων προκαταβολών της προηγούμενης περιόδου υποχρεούνται της ανάρτησης στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Εν κατακλείδι, οι ενδιαφερόμενοι Λάκωνες πολίτες/εκπρόσωποι επιχειρήσεων, μπορούν πλέον να καταθέσουν την αίτησή τους στο οικείο Πρωτοδικείο (Σπάρτης ή Γυθείου) και, άμα την έκδοσή του, να λάβουν ηλεκτρονικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.