Ο Δήμος Ευρώτα στηρίζει τo Γενικό Νοσοκομείο Μολάων

0
115
Σε έμπρακτη στήριξη του έργου της Ν.Μ. Μολάων πρόεβη ο Δήμος Ευρώτα, δωρίζοντας ογδόντα (80) κάδους απορριμάτων για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου!
Όλοι μαζί καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της περιοχής.
Ένα προσωπικό ευχαριστώ στο Δήμαρχο Ευρώτα κ. Δήμο Βέρδο για την υποστήριξη και τη συνεργασία!