Ο Δήμος Ευρώτα διεκδικεί περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη των υποδομών μετά τη θέσπιση Σ.Α.Π.

0
82

Νέα σελίδα στη διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τη δημιουργία υποδομών γυρίζει ο Δήμος Ευρώτα, μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), δηλαδή ενός πλήρους και εμπεριστατωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, που εγγυάται την εκταμίευση πόρων για τη δημιουργία υποδομών από διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία-προγράμματα.
Με την ολοκλήρωση του Σ.Α.Π. ο Δήμος Ευρώτα έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει:
στην πολεοδομική αναδιοργάνωση των οικισμών με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη διακοινοτικών λειτουργιών.
στη δημιουργία δυναμικών, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσβάσιμων σε όλους μέσω νέων μελετών ανάπλασης,
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών,
στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.
Το ΣΑΠ του Δήμου Ευρώτα, το οποίο ολοκληρώθηκε ύστερα από συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου με την εταιρεία «Μ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ I.K.E.», χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το «Πράσινο Ταμείο».
Με το Σ.Α.Π. προσδιορίζονται τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και οι προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Με αφορμή την ολοκλήρωση του Σ.Α.Π., ο Δήμαρχος Ευρώτα, κ. Δήμος Βέρδος δήλωσε:
«Ο Δήμος Ευρώτα ενεργεί συντονισμένα επενδύοντας στις ανάγκες όλων των πολιτών για να βελτιώσει την ασφάλειά τους και την ποιότητα ζωής τους. Με την θέσπιση του ΣΑΠ αποκτούμε ένα σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού για την προσβασιμότητα στις δημόσιες υποδομές μας. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση του ΣΑΠ και το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότησή του».