Οι Μολάοι από τα παλιά, μία ψηφιακή περιήγηση,Video

0
110

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων σας παρουσιάζει μια ψηφιακή περιήγηση στην Πάνω Μεριά των Μολάων μέσω του Google Earth και ο κ. Γιαξόγλου, Αρχιτέκτονας ΕΜΠ συμπληρώνει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Μολάων.
Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων:
– Νικόλαος Παπαδάκης,
– Μαρία Μυλωνά
– Φωτεινή Πούλου
– Ευαγγελία Λέντζα

Έρευνα – Αφήγηση: Μαρία Μυλωνά
Μοντάζ: Ιωάννα Ραβάνη – ΚΠΕ Καλαμάτας