Να πληρώσουν όσοι έχουν ευθύνες στην Πελοπόννησος Α.Ε

0
571

Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για το διαχειριστικό έλεγχο στην Πελοπόννησος Α.Ε. είναι η σκόνη στην επιφάνεια της αμαρτωλής αναπτυξιακής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έλλειμα του 1,5 εκατ. Ευρώ από το δειγματοληπτικό έλεγχο στον τύπο και όχι στην ουσία δείχνει, το μέγεθος του προβλήματος.

Το ίδιο το πόρισμα αναφέρει ότι οι επιστημονικές επιτροπές και οι επιτροπές παρακολούθησης, που συστήνονταν με τις προγραμματικές συμβάσεις ή δεν λειτούργησαν ποτέ ή λειτούργησαν μια φορά το χρόνο τυπικά.

Το ίδιο το πόρισμα αναφέρει ότι δεν υπάρχουν παραδοτέα των προγραμματικών συμβάσεων. Πως πληρώθηκαν τότε;

Το ίδιο το πόρισμα μιλάει για κατατμήσεις και για απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους χωρίς κανένα κριτήριο αξιολόγησης.

Το ίδιο το πόρισμα αναφέρει ότι δεν γινόταν κανένας ουσιαστικός έλεγχος.

Τότε ποιος έκανε κουμάντο;

Να αφήσουν το κόκαλο και να μας πουν για το ψαχνό; Ποιος πήρε πόσα π.χ. για τα 7,5 εκατ. ευρώ έξοδα διοίκησης που αναγράφονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πελοπόννησος Α.Ε.

Να γίνει ουσιαστικός και όχι τυπικός έλεγχος και να πληρώσουν όσου ευθύνονται και έχουν βάλει την υπογραφή τους για το έλλειμα . Πρώτα τα πολιτικά στελέχη αλλά και τα όποια υπηρεσιακά υψηλόβαθμα στελέχη έχουν ευθύνη όλοι και ΌΧΙ μόνο η περιφερειακή αρχή Τατούλη που έκανε όλες αυτές τις αθλιότητες, αλλά και οι δυνάμεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στις επιτροπές, γιατί όλοι τους θεωρούν ότι οι αναπτυξιακές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.

Είναι υπόλογη η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ που μεταμορφώνει τις αναπτυξιακές εταιρείες των Περιφερειών και των Δήμων σε αναπτυξιακούς οργανισμούς για να καλυφθούν όχι μόνο αυτές οι αθλιότητες αλλά και για να προωθηθεί πιο αποφασιστικά η αντιλαϊκή πολιτική αποδιάρθρωσης των δημόσιων υπηρεσιών, ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών και έργων στις Περιφέρειες και στους Δήμους.