“Ναί” στη Λαϊκή Αγορά Νέου Κόσμουαπό την Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Σπάρτης

0
295

Θετική γνωμοδότηση έδωσε ΚΑΙ η Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Σπάρτης για τη μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης στις συνοικίες Νέου Κόσμου-Ψυχικού και Λάκκας .
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης , στη συνεδρίαση της 16-10-2018 , ύστερα από πλατύ και γόνιμο διάλογο θέσεων κι επιχειρημάτων ,
αποδέχτηκε
την τεκμηριωμένη εισήγηση του Δημάρχου Σπάρτης κ. Β. Βαλιώτη αλλά και το σχετικό αίτημα των κατοίκων Νέου Κόσμου-Ψυχικού και Λάκκας Σπάρτης , για τη μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης στις συνοικίες τους .
Η ΘΕΤΙΚΗ γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης , μετά από την ΟΜΟΦΩΝΗ (κατ’ αρχήν) θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, τη θετική γνωμοδότηση της Τροχαίας Σπάρτης και το ενημερωτικό σημείωμα για «Διερεύνηση μετακίνησης Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης» της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του δήμου Σπάρτης , που προτείνει τη θεσμική συνέχιση της διαδικασίας για οριστική λήψη της απόφασης , ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ για μια οριστική θετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα , το συντομότερο δυνατόν .
Η απόφαση για μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης στις συνοικίες , σε συνδυασμό με άλλες αναγκαίες δράσεις στρατηγικού χαρακτήρα , ΜΠΟΡΕΙ να ανοίξει το δρόμο , όχι μόνο για την εξυπηρέτηση και την ίση μεταχείριση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιφέρειας της Σπάρτης αλλά , κυρίως , για τη σημαντική , σύμμετρη και βιώσιμη ανάπτυξη μιας πόλης , η οποία , δυστυχώς , παραμένει ουραγός σε σχέση με τις άλλες πελοποννησιακές πρωτεύουσες .
Οι κάτοικοι των συνοικιών παραμένουν στις επάλξεις της διεκδίκησης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς .
16-10-2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΚΟΣΜΟΥ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ «ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ»