Μέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου η πληρωµή της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης

0
151

Συνεχή ροή πιστώσεων φέρνει ο ∆εκέµβρης για τους αγρότες, µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στην εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και την εξισωτική αποζηµίωση. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν διευθετηθεί και κάποιες από τις εκκρεµότητες σχετικά µε ανειληµµένες υποχρεώσεις παλαιότερων ετών, ενώ αναµένεται να πληρωθούν και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους αιγοπροβατοτρόφους.
Κι ενώ οι επιµέρους πληρωµές (βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία, απονιτροποίηση, Κοµφούζιο, ζιζανιοκτονία ορυζώνων, αυτόχθονες φυλές) κινήθηκαν οµαλά, µεγάλες δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν µε την προετοιµασία της διαδικασίας για την πληρωµή της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, που δροµολογείται άνευ απροόπτου για τις 14 ∆εκεµβρίου (ή το αργότερο µέχρι την Τρίτη 18 του µήνα). Το µείζον ζήτηµα δείχνει να είναι η αναντιστοιχία µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, στη βάση των οποίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης, χωρίς όµως ιδιαίτερο αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταβάλει όλο αυτό το διάστηµα προσπάθειες προκειµένου οι απώλειες στις ενισχύσεις να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες και σε λιγότερους δικαιούχους αλλά την ίδια ώρα ούτε οι δασικοί χάρτες αλλάζουν ούτε τα συστήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ µπορούν να αφοµοιώσουν τα νέα δεδοµένα.
Να σηµειωθεί ότι η επικαιροποίηση των χαρτών που θα αποστείλουν οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα οδηγήσουν στην πλήρη εξόφληση όλων των παραγωγών τον Ιούνιο, ενώ ταυτόχρονα θα αποσβέσουν τόσο µειώσεις όσο και κυρώσεις που θα επιβληθούν κατά την πρώτη πληρωµή, αναφέρεται αρµοδίως.
∆ύσκολη η επίλυση για τα δασικά µε 36.700 ΑΦΜ εκτός πληρωµών
Τον αγροτικό κόσµο σχετικά µε τους δασικούς χάρτες και την εξόφληση του τσεκ έρχεται να καθησυχάσει, µε απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης της Ν∆ Γιώργου Κασαπίδη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, τονίζοντας ότι: «Το ζήτηµα αφορά 36.700 ΑΦΜ. Είναι ένας σηµαντικός αριθµός παραγωγών. Ωστόσο, σε χρήµατα τα ποσά που αφορούν είναι πολύ µικρά, γιατί ακριβώς οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν µια νησίδα δασικού µέσα στο αγροτεµάχιο. Άρα, το αγροτεµάχιο επηρεάζεται ελάχιστα και µόνο από τη νησίδα. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις, κάτω των 3.800, όπου έχουµε επιπτώσεις στην πληρωµή πάνω από 500 ευρώ. Άρα, µιλάµε για πολλά ΑΦΜ µε µικρά ποσά.
Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν δόθηκε κανονικά η προκαταβολή ήταν όπου η πληροφορία όντως δεν είχε φτάσει έγκαιρα στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο παραγωγός δεν χρησιµοποίησε τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του. Έχει γίνει, µετά την προκαταβολή, ένας µεγάλος συντονισµός µε το υπουργείο Περιβάλλοντος και τις περιφερειακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενσωµατώσουµε όσους παραγωγούς άσκησαν ένδικα µέσα στην επόµενη πληρωµή, στην εκκαθάριση του ∆εκεµβρίου. Υπάρχει και η περίπτωση όπου κάποιοι, για τον άλφα ή βήτα λόγο, ακόµα και σήµερα δεν έχουν ασκήσει τα προβλεπόµενα εργαλεία που έχουν. Και αυτοί θα πληρωθούν κανονικά. ∆εν θα χάσει κανένας τα δικαιώµατα που έχει στη βασική και στην πράσινη ενίσχυση ούτε στα άλλα µέτρα. Αυτό θα γίνει γιατί µέχρι τον Ιούνιο του 2019 προγραµµατίζουµε άλλες τρεις πληρωµές, όπου σταδιακά όποιος ασκεί τα ένδικα µέσα, θα ενσωµατώνεται η πληροφορία και θα πληρώνεται στις τρεις επόµενες πληρωµές. Άρα, µέχρι τον Ιούνιο πρέπει ο κόσµος να σπεύσει, έτσι ώστε να πληρωθεί κανονικά».