Κρητικός: «Το ΤΟΔΑ να περάσει σε νέα εποχή»

0
100

Με τον τελευταίο νόμο 4777/2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, δημιουργούνται νέες συνθήκες, οι οποίες δυνητικά μπορoύν να επηρεάσουν τον αριθμό των εισακτέων στα πανεπιστημιακά τμήματα της Σπάρτης. Για αυτό και πρέπει να παρθούν ορισμένες γενναίες αποφάσεις για την κατεύθυνση που θα πάρει το Τμήμα για να γίνει ελκυστικό σε μεγαλύτερο φάσμα νέων φοιτητών και φοιτητριών.

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα, κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή αυτό που προσφέρει στους φοιτητές είναι γνώσεις, ευρύτερη Παιδεία, επαγγελματικές αλλά και κοινωνικές δεξιότητες. Εξοπλίζει τους νέους και τις νέες με εφόδια για να βγουν στον στίβο της κοινωνίας και στην αγορά εργασίας.

Σήμερα η κατεύθυνση του ΤΟΔΑ είναι περισσότερο αθλητικοκεντρική και οι απόφοιτοι στρέφονται προς φορείς και δομές, οι οποίες ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι σπουδαίο. Όμως, δεν έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται σε κάποιο Επιμελητήριο, όπως είναι το Οικονομικό, για να αποκτήσουν εργασιακή ταυτότητα. Η εγγραφή των αποφοίτων στο Οικονομικό Επιμελητήριο θα τους έδινε τη δυνατότητα να ασκήσουν δραστηριότητα και  στον οικονομικό κλάδο. Αυτό για να γίνει απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.

Οι ενέργειες που απαιτούνται από την μεριά του Τμήματος είναι να αλλάξει το Πρόγραμμα Σπουδών και να εισαχθούν μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης σε ποσοστό 50% και άνω.

Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και η καλύτερη επίθεση είναι η γρήγορη επίθεση. Για αυτό πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Να καταστήσουμε το ΤΟΔΑ ελκυστικό σε περισσότερους νέους φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι θα λάβουν πανεπιστημιακή γνώση με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και ένα πτυχίο που θα τους δίνει επαγγελματικά δικαιώματα μέσα από την εγγραφή τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Καλώ όλους να συστρατευτούμε, για να καταστήσουμε το ΤΟΔΑ ακόμη πιο ελκυστικό στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες, και πιο ανταγωνιστικό στον νέο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαμορφώνεται.