Κρητικός: Συνάντηση για το ζήτημα Αφανιά-Κρεββατά, της κοινότητας Σκάλας.  

0
121

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν ή προκύπτουν στην Λακωνία παρευρέθηκα σε προγραμματισμένη συνάντηση στη Σκάλα του Δήμου Ευρώτα, με τον Δήμαρχο κ. Δήμο Βέρδο, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελένη Δεντάκου, τον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτη Λυμπέρη, την πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας κ. Κούρλα-Γκουβούση Ιωάννα καθώς και κατοίκους της

περιοχής. Θέμα συζήτησης το χρόνιο πρόβλημα της περιοχής Αφανιά – Κρεββατά, μετά και την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για θεσμική λύση με συντονισμό των ενεργειών όλων μας, προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

Είμαι βαθειά πεπεισμένος ότι τα μεγάλα και εκκρεμή ζητήματα, όπως των Εθνικών Κτημάτων, του Κτηματολογίου και των Δασικών χαρτών, απαιτούν, χωρίς να παραγνωρίζονται πρωτοβουλίες συναδέλφων για την επίλυση του προβλήματος, συνέργειες και συντονισμό ενεργειών, Αποδεδειγμένα και έμπρακτα, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση, επιχειρούν να δώσουν ενδεδειγμένες λύσεις τόσο στα μεγάλα όσο και στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Όπως αναφέρω και σε αντίστοιχη ερώτηση μου στον αρμόδιο Υπουργό, δυστυχώς κληρονομήσαμε μεταξύ των άλλων δυσεπίλυτα προβλήματα όπως των Εθνικών Κτημάτων, με αφορμή την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των Δασικών χαρτών.

Τόνισα και στους θεσμικούς εκπροσώπους του Δήμου Ευρώτα, πως για να επέλθει δίκαια και οριστική νομοθετική ρύθμιση–λύση, απαιτούνται τεκμηριωμένες απαντήσεις, που είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν εκ μέρους του Δήμου Ευρώτα ο οποίος είναι διάδοχος του πρώην δήμου Σκάλας.

Θεώρησα σκόπιμο πως προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πληττομένων πολιτών, πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων.

 

 

 

Προς τούτο πρότεινα και έγινε αποδεκτό, να ζητήσω από τον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό εξάμηνο μορατόριουμ, αναστολή κάθε δικαστικής προσφυγής του δημοσίου κατά των πολιτών της περιοχής, Αφανιά- Κρεββατά της Κοινότητας Σκάλας.

Ταυτόχρονα, ζήτησα από τον Δήμο Ευρώτα, να συνδράμει με τεκμηριωμένες θέσεις, πως το επίδικο οικόπεδο 41, δίκαια κατέχεται ως περιουσιακό στοιχείο των πολιτών αυτής της περιοχής.

Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι, πως προϋπόθεση της θεσμικής επίλυσης αυτού του προβλήματος, να κερδηθεί με σαφείς τεκμηριωμένες ενέργειες-θέσεις η γραφειοκρατία, που στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί τροχοπέδη λύσεων.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων μας, να προετοιμασθεί συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς.

Προχωράμε για οριστική λύση με τεκμηριωμένες θέσεις ώστε να δικαιωθούν οι πολίτες της περιοχής Αφανιά- Κρεββατά της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας.

 

         Νεοκλής Δ. Κρητικός

Βουλευτής Λακωνίας

Νέα Δημοκρατία