Κρητικός: «Κανένας κίνδυνος απένταξης για το φράγμα της Κελεφίνας»

0
141

Υπογραφή της σύμβασης το καλοκαίρι 2022

Συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Υπουργό κ.Σπήλιο Λιβανό και τον Υφυπουργό κ.Γιάννη Οικονόμου πραγματοποίησε ο βουλευτής Λακωνίας κ.Νεοκλής Κρητικός.

Αντικείμενο της συνάντησής τους ήταν τα έργα άρδευσης στη Λακωνία. Μετά από δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στα λακωνικά και στα εθνικά μέσα, το οποίο αναφερόταν στην ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ περί κινδύνου απένταξης 25 έργων εγγείων βελτιώσεων μέσα στα οποία και αυτό του φράγματος της Κελεφίνας, ο κ.Κρητικός θεώρησε επιβεβλημένη τη συνάντηση.

Από τη συνάντηση προέκυψε ότι το έργο του φράγματος της Κελεφίνας δεν έχει κίνδυνο απένταξης, είναι εντός του σχεδιασμού του Υπουργείου προς υλοποίηση.

Ενημερωτικά:

 1. Το έργο εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014- 2020 ε την αρ. πρωτ. 4708/02-07-2019 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του έργου είναι να γίνουν απαλλοτριώσεις.
 3. Έχει ανατεθεί σε μελετητή για την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαγραμμάτων.
 4. Έχει γίνει κήρυξη της απαλλοτρίωσης και αναμένεται το ΦΕΚ
 5. Η διαδικασία των απαλλοτριώσεων θα διαρκέσει περίπου πέντε μήνες
 6. Η δημοπράτηση θα γίνει μετά το τέλος των απαλλοτριώσεων
 7. Η υπογραφή του της σύμβασης θα γίνει το καλοκαίρι του 2022, χωρίς να μπορούν να προβλεφθούν τυχόν καθυστερήσεις από προδικαστικές και άλλες δικαστικές προσφυγές κατά τον διαγωνισμό.

Σχετικά με το αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ Τρινάσου, ο κ.Κρητικός παρουσίασε όλο το Ιστορικό στον Υφυπουργό κ.Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος τον διαβεβαίωσε στη συνέχεια ότι η μελέτη του έργου είναι και αυτή ενταγμένη. Απαιτείται αρκετή δουλειά για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου.

Ενημερωτικά ένα σύντομο ιστορικό:

 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας στις 4-2-21 γνωμοδότησε θετικά αλλά θέτει περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου.
 2. Το Δασαρχείο Γυθείου στις 10-2-21 γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση του έργου αλλά επισημαίνει αμφισβήτηση επί του χαρακτήρα τμήματος των εκτάσεων που θα υλοποιηθεί.
 3. Η Δ/νση Δασών Λακωνίας στις 12-2-21 γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση του έργου αλλά επισημαίνουν ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ποσότητα νερού για τη διαβίωση των πτηνών της περιοχής και συμφωνεί με τους όρους-προϋποθέσεις που έχει θέσει το Δασαρχείο Γυθείου
 4. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου συνεδρίασε στις 17-2-21 και γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ «Αρδευτικό Δίκτυο  Τρινάσου» του ΥΠ.Α.Α.Τ.
 5. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  στις 8-3-2021 διαβίβασε τις γνωμοδοτήσεις επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΙΝΑΣΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» στη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών του ΥΠ. Α. Α. Τ. καθώς και στα μελετητικά γραφεία «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» και «ENVIPOL ΕΠΕ» προς ενημέρωση και υποβολή συμπληρωματικών/ διευκρινιστικών στοιχείων.