Κίνδυνος για την μείωση του ποσοστού αναπηρίας κατά την επανεκτίμηση

0
50

Ιδιαίτερη προσοχή οφείλουν να επιδεικνύουν οι ενδιαφερόμενοι για τις
θέσεις εργασίας της προκήρυξης του ΟΑΕΔ για ανθρώπους με αναπηρία και
τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι αντλούν δικαιώματα από την
αναπηρία συζύγου, αδερφού, γονέα ή τέκνου.
Η με αρ. Πρωτ. 337927/06-09-21 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 48/2021, η σχετική με
την διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, αν και
περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία έμμεσης επαναξιολόγησης της
αναπηρίας, περιέχει ασάφειες.

Συγκεκριμένα δεν βεβαιώνει πως το ποσοστό αναπηρίας που έχει
πιστοποιηθεί από αρμόδια υγ. επιτροπή στο υπάρχον εφ’ όρου ζωής
πιστοποιητικό αναπηρίας σας δεν πρόκειται να μειωθεί.
Συνεπώς η προβλεπόμενη διαδικασία δεν διασφαλίζει στον ενδιαφερόμενο
πως αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο στο νέο πιστοποιητικό αναπηρίας που
θα προκύψει μετά την επαναξιολόγηση ΚΕ.Π.Α., καθώς επίσης και το ότι
δεν βεβαιώνεται πως θα ισχύει εφ’ όρου ζωής του κατόχου του.
Επιπρόσθετος, και μάλιστα σοβαρότερος κίνδυνος, εντοπίζεται στην
παντελή αδυναμία του ενδιαφερομένου να αντιδράσει στην νέα εκτίμηση
της υγ. επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. Σε κανένα σημείο της διαδικασίας δεν
ζητείται η σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου, καθώς το όποιο αποτέλεσμα
(ακόμα και λανθασμένο για τεχνικό λόγο) οριστικοποιείται και από
εκείνη την στιγμή και μετά κοινοποιείται αμελλητί τόσο στον ΟΑΕΔ και
επακόλουθα σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Το οριστικό αυτό αποτέλεσμα
είναι νομικά μη αναστρέψιμο.

Σημειώνεται πως η τρέχουσα διαδικασία αρχικής εκτίμησης του ποσοστού
αναπηρίας από την πρωτοβάθμια υγ. επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., δίνει την
δυνατότητα έκφρασης διαφωνίας του ενδιαφερομένου και εναντίωσής του
στο κείμενο που έχει καταλήξει η υγ. επιτροπή.
Για την οριστικοποίηση του αποτελέσματος εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας
που κατέληξε η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια υγ. επιτροπή και για την
μετατροπή του σε πιστοποιητικό αναπηρίας που αποτελεί ένα δημόσιο
έγγραφο με απόλυτη ισχύ έναντι όλων, απαιτείται η συναίνεση του
ενδιαφερομένου ανθρώπου με αναπηρία.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσέλθει στην
γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. και μόνο στην περίπτωση που είναι σύμφωνος
υπογράφει την αποδοχή του αποτελέσματος εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας.
Έως την στιγμή αυτή, έως την στιγμή που ο ενδιαφερόμενος υπογράφει την
αποδοχή του αποτελέσματος εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας, το κείμενο της
αξιολόγησης στο οποίο έχει καταλήξει η υγ. επιτροπή δεν έχει καμία
νομική ισχύ. Είναι ένα απλό κείμενο γραμμένο σε ένα φύλλο χαρτί.

Ο ενδιαφερόμενος διαβάζει το κείμενο και αν και εφόσον κρίνει ότι
εξυπηρετεί τις ανάγκες του τότε και μόνο τότε υπογράφει την αποδοχή
του, μετατρέποντας το σε επίσημο, δημόσιο έγγραφο ως πιστοποιητικό
αναπηρίας του. Στην περίπτωση που διαφωνεί για οποιοδήποτε λόγο δεν
υπογράφει, δεν αποδέχεται επομένως την εκτίμηση της υγ. επιτροπής και
αποχωρεί. Με τον τρόπο αυτό το απλό κείμενο στο οποίο έχει καταλήξει η
υγ. επιτροπή, παραμένει ένα απλό κείμενο χωρίς καμιά νομική ισχύ και
δεν λαμβάνει την επίσημη μορφή δημοσίου εγγράφου ως πιστοποιητικό
αναπηρίας.

Αρκετοί συμπολίτες μας με μηνύματά τους ζητούν εξηγήσεις για το
κρίσιμο αυτό σημείο της διαδικασίας που ενέχει κινδύνους. Μας
μεταφέρουν επίσης πληροφορίες για την κινδυνολογία που αναπτύσσεται
γύρω από το κρίσιμο αυτό ζήτημα και τις πιέσεις που υφίστανται για να
την ακολουθήσουν, αποδεχόμενοι το όποιο αποτέλεσμα. Τονίζουμε πως μετά
την άρνηση αποδοχής του αποτελέσματος εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας
ΚΕ.Π.Α., καθένας έχει το δικαίωμα να επανέλθει άμεσα, με νέο
εισηγητικό φάκελο, αιτούμενος νέα εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας του
από πρωτοβάθμια υγ. επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. Τονίζεται ότι ακόμη και στην
περίπτωση που κάνει το λάθος εκείνη την στιγμή που προσέρχεται στην
Γραμματεία του Κ.Ε.Π.Α. (για παράδειγμα λόγω απειρίας ή βιασύνης) και
θέσει την υπογραφή του στην αποδοχή του αποτελέσματος εκτίμησης του
ποσοστού αναπηρίας, το οποίο όμως δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του,
έχει δικαίωμα έκφρασης της διαφωνίας του, χρησιμοποιώντας την έσχατη
λύση της ένστασης κατά της, ώστε να εξεταστεί και από την
δευτεροβάθμια υγ. επιτροπή.

Εξού λοιπόν η δυσάρεστη έκπληξη που επιφυλάσσει στον ενδιαφερόμενο η
εν λόγω εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 48/2021, η οποία του στερεί κάθε δικαίωμα
έκφρασης της διαφωνίας ή και εναντίωσής του σ’ αυτήν, ώστε να
προστατέψει τα συμφέροντά του.
Εφίσταται προσοχή και εγρήγορση. Σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση
της εν λόγω διαδικασίας στο ΚΕ.Π.Α. δεν υπάρχει καμιά περίπτωση
διόρθωσης ή υπαναχώρησης.

Για το σοβαρότατο αυτό ζήτημα που δύναται να ανακύψει σε βάρος των
δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία έχουμε ήδη επικοινωνήσει με
αρμόδιους υπαλλήλους ζητώντας διευκρινίσεις. Αναμένουμε την απάντησή
τους, ευελπιστώντας πως οι αρμόδιοι θα προβούν στις απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες.

Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε τον τρόπο αντίδρασης μέσω ενός κειμένου
εναντίωσης στην διαδικασία, στην περίπτωση που αυτή δεν διορθωθεί. Το
κείμενο βασίζεται στην έννομη τάξη της Ελλάδας, η οποία αποδίδει
απόλυτη ισχύ έναντι όλων στα υπάρχοντα πιστοποιητικά αναπηρίας μας. Σ’
αυτό θα εκφράζεται η αντίθεση του ενδιαφερομένου στην προβλεπόμενη,
από την σχετική εγκύκλιο, επανεκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας του που
δύναται να οδηγήσει σε χαμηλότερο ποσοστό αναπηρίας, χωρίς μάλιστα να
του δίνεται το δικαίωμα έκφρασης διαφωνίας. Είναι σαφές πως η τυχόν
μείωση του ποσοστού αναπηρίας θα προξενήσει με βεβαιότητα ζημιά στην
οριζόντια σχέση του πολίτη με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, όπου το
ποσοστό αναπηρίας είναι κρίσιμο, για παράδειγμα, για την καταβολή
επιδόματος, για την φορολογική ελάφρυνση και άλλες συναλλαγές με το
δημόσιο.

Είναι γνωστό πως το εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας αποτελεί
επίσημο δημόσιο έγγραφο και επομένως η έννομη τάξη το έχει εξοπλίσει
με απόλυτη ισχύ έναντι όλων. Επίσης ως δημόσιο έγγραφο απολαμβάνει την
ανώτερη προστασία έως την ημερομηνία λήξης του, άρα παράγει νόμιμα
αποτελέσματα έως το πέρας της ζωής του κατόχου του.
Αυτήν ακριβώς την προστασία δεν πρέπει επ’ ουδενί να απωλέσουμε και
μάλιστα με την σύμφωνη γνώμη μας. Δεν συναινούμε στην αυτοκαταστροφή
μας.

Πληροφορίες: 699-22-699-69